Rząd analizuje. MSWiA analizuje przypadki zadłużonych JST

W MSWiA pracuje zespół analizujący przypadki jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się z trudnej sytuacji finansowej; na jednym z najbliższych posiedzeń zespół omówi sytuację gminy Dobrzeń Wielki - poinformował wiceszef resortu Paweł Szefernaker.

Wiceminister mówił o tym odpowiadając w Sejmie na pytanie posłów PO-KO o sytuację finansową gminy Dobrzeń Wielki, która w ich ocenie zagraża dalszemu funkcjonowaniu tej gminy.

Dobrzeń Wielki jest jedną z czterech gmin, której część terenów - m.in. ten, na którym znajduje się elektrownia Opole - przyłączono do miasta Opole na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 19 lipca 2016 roku. Jak mówił poseł Ryszard Wilczyński, gmina funkcjonuje obecnie w oparciu o oszczędności z poprzedniego okresu oraz "zapomogę od miasta Opole" czyli pieniądze wypłacane gminie w ramach rekompensaty za utracone tereny - jeszcze w tym i przyszłym roku Opole ma wypłacać Dobrzeniowi po 6 mln zł.

"Oznacza to, że od roku 2021 gmina Dobrzeń Wielki będzie funkcjonować na trwałym deficycie - swoje braki ocenia na ok 6 mln zł" - mówił Wilczyński pytając "w jaki sposób rząd zamierza rozwiązać problem funkcjonowania gminy Dobrzeń Wielki po roku 2020".

Wiceminister Szefernaker odpowiadając zaznaczył, że gmina Dobrzeń Wielki - dotychczas wspomagana finansowo przez miasto Opole - powinna w zakresie planowania finansowego uwzględniać i dostosowywać w najbliższych latach swoje wydatki do aktualnego poziomu swoich dochodów.

Dodał, że sytuację finansową gminy Dobrzeń Wielki oceniał skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, który wydał pozytywne opinie na temat projektu budżetu gminy na ten rok, "ale także prognozy kwoty długu na lata 2019-2022 oraz projektu wieloletniej porgnozy finansowej na lata do 2022 r.". "Z wydanych opinii wynika, że gmina w latach 2019-2022 spełnia relacje, które są regulowane ustawą o finansach publicznych" - powiedział Szefernaker.

Poinformował jednocześnie, że w MSWiA - z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, właściwych organów nadzoru, wojewodów oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych - prowadzone są obecnie "analizy przypadków jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej". Jak mówił Szefernaker zespół ma na celu wypracowanie systemowych rozwiązań, które zapobiegałyby nadmiernemu zadłużaniu się samorządów.

Wiceminister "gwarantował", że przypadek gminy Dobrzeń Wielki będzie przedmiotem jednego z najbliższych posiedzeń zespołu.

"Problem zadłużonych samorządów jest to problem, który jest w tej chwili w żywym zainteresowaniu MSWiA i rządu, bo wiemy, że tych problemów, gmin, które są zadłużone jest coraz więcej" - podkreślił Szefernaker.

"Jest też coraz więcej mechanizmów finansowych, które niestety pomagają w tym, że do tego dochodzi - choćby przez parabanki, które chętnie udzielają kredytów, które później przeradzają się w dużo większe zobowiązania do spłacenia" - dodał wiceszef MSWiA.

js/

Opublikowano: 2019-05-16 12:42

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.