Potrącone do zwrotu. W Sejmie projekt ws. prawa do wynagrodzenia dla strajkujących nauczycieli

Do Sejmu trafił projekt o przyznaniu prawa do wynagrodzenia nauczycielom biorącym udział w kwietniowym strajku.

Propozycję nowych przepisów przygotowała grupa posłów PO-KO.  Projekt zakłada przyznanie nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym biorącym udział w strajku od 8 kwietnia do 25 kwietnia prawa do wynagrodzenia za ten okres, w którym prowadzili akcję strajkową .

W projekcie przewiedziano również, że w przypadku gdy przed dniem wejścia w życie ustawy nauczyciel otrzymała obniżone wynagrodzenie w związku z udziałem w strajku otrzymamy zwrot  potrąconej kwoty w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Autorzy projektu podkreślają, że nauczyciele strajkowali, walcząc „o godne wynagrodzenie oraz lepsze warunki pracy i korzystniejszy system nauki dla uczniów”.

„Nauczyciele dokładają wszelkich starań - niejednokrotnie kosztem własnego życia prywatnego - aby w tak trudnych warunkach pracy na odpowiednim poziomie kształcić dzieci i młodzież” – czytamy w uzasadnieniu. „Biorąc pod uwagę rolę, jaką pełnią w społeczeństwie nauczyciele, oraz cel podjętej przez nich akcji strajkowej, daleko szerszy niż jedynie walka o podwyżki ich wynagrodzeń, konieczne  jest wdrożenie przepisów szczególnych względem regulacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, które wyłączają prawo do wynagrodzenia za okres strajku” – uważają projektodawcy.

Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych nie mogą zapłacić pracownikom za nieświadczoną pracę w czasie strajku.

aba/

Opublikowano: 2019-05-16 13:27

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.