Zmiany w ufp. Samorządy będą każdego roku informować MF o audycie wewnętrznym

Samorządy będą miały obowiązek corocznie informować ministra finansów o działalności w zakresie audytu wewnętrznego - zakłada projekt zmian w ustawie o finansach publicznych; wprowadza też nowe kwoty progrowe.

Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Ma to poprawić proces planowania działalności administracji i wzmocnić system zarządzania i kontroli w sektorze finansów publicznych oraz usprawnić system audytu wewnętrznego.

W projekcie wprowadzono zobowiązanie kierownika jednostki, a w jednostkach samorządu terytorialnego odpowiednio: wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego do wyznaczania celów jednostki, w co najmniej rocznej perspektywie. Ważną kwestią jest również przypisanie wójtowi odpowiedzialności za funkcjonowanie kontroli zarządczej.

Propozycja MF wskazuje osoby, które wykonują zadnia kierownika jednostki w zakresie audytu wewnętrznego w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta lub przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Audytor wewnętrzny, wykonując swoje zadania, będzie uwzględniał standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, które zostaną określone przez Ministra Finansów w formie komunikatu i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

Resort chce również doprecyzować przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Ze zmienionego przepisu wynika jednoznacznie, że obowiązek powyższy powstaje na dzień 1 stycznia danego roku.

„Ma to szczególne znaczenie w przypadku jednostek samorządu terytorialnego ze względu na zmiany kwot dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów w projekcie uchwały budżetowej lub w uchwale budżetowej następujące w ciągu roku” – podkreśla MF w uzasadnieniu. „Wskazanie tej daty pozwoli na uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie określenia momentu, w którym powstaje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego” – ocenia resort.

Dodatkowo tak sformułowany przepis ma umożliwić prowadzenie audytu wewnętrznego w danej jednostce tylko i wyłącznie w trakcie roku budżetowego, w którym kwoty ujęte w planie finansowym przekroczyły 45 mln zł.

„Ma to szczególne znaczenie w przypadku małych jednostek, które dotychczas ze względu na jednorazowy wzrost kwot w planie finansowym powyżej wartości obligującej do prowadzenia audytu wewnętrznego (np. wynikający z prowadzenia inwestycji) musiały prowadzić audyt wewnętrzny w latach kolejnych” – zaznacza ministerstwo.

Zmianie uległa również sama kwota po przekroczeniu której powstaje obowiązek audytu – wzrosła z 40 do 45 mln zł.

Ponadto MF rozszerzyło na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek informacyjny – kierownik jednostki będzie przedstawiał ministrowi finansów do końca stycznia każdego roku informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim.

Projektowana nowelizacja zostanie przekazana do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt nowelizacji TUTAJ.

aba/

Opublikowano: 2019-05-17 10:09

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.