215 zawodów. Rozporządzenie ws. podstaw programowych kształcenia w zawodach

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Rozporządzenie określa podstawy programowe dla 215 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przyporządkowanych do 32 branż, jak również dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów.

Nowy dokument uwzględnia kryteria weryfikacji efektów kształcenia, czyli opisane są w nim wymagania, które potwierdzą osiągniecie efektów kształcenia w danym zawodzie.

„Nowa struktura jest transparentna zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela” – zaznacza MEN. „Uczeń może poznać wymagania na egzaminie zawodowym, czyli to czego będzie się uczyć. Natomiast nauczyciel ma jasno określone wymagania, które pomogą mu w opracowaniu kryteriów oceniania” - wyjaśnia.

Resort podkreśla, że rozporządzenie jest efektem wprowadzonej reformy kształcenia zawodowego w zakresie programowym, która konsultowana była z ponad tysiącem przedstawicieli pracodawców różnych branż. Wynikiem tych rozmów są m.in. wprowadzone nowe zawody, o które wnioskowali pracodawcy, np. technik programista, pracownik pomocniczy gastronomii, drukarz fleksograficzny, monter jachtów i łodzi.

Nowa podstawa programowa otwiera drogę dalszego rozwoju zawodowego np. w zawodach: betoniarz-zbrojach, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanej. Absolwent branżowej szkoły I stopnia, może zostać np. technikiem budownictwa. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców w wielu zawodach uczniowie będą przygotowywani do uzyskania niezbędnych uprawnień zawodowych.

Ponadto dokument zawiera propozycje dodatkowych umiejętności zawodowych, które szkoła może wybrać jako dodatkową ofertę w danym zawodzie. Na przykład technik fryzjer może uczyć się podstaw wizażu lub podstaw barberstwa. Technik informatyk może zdobywać dodatkowe umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w sieci lub programowania w języku python. Kelner może nabywać umiejętności baristyczne, a ogrodnik – prowadzenia winnic. Natomiast uczniowie zawodów poligraficznych mogą przygotowywać się do modelowania 3D.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września.

Źródło: MEN

aba/

Czytaj też: Wybrane zawody. MEN podał prognozę zapotrzebowania na zawody; JST dostaną wyższą subwencję


Opublikowano: 2019-05-20 11:09

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.