Legnica: Poznaj swojego kontrahenta

Miejski rzecznik konsumentów, Tomasz Strojek, wypowiedział wojnę nieuczciwym firmom, które pod pozorem pokazów prowadzą sprzedaż towarów po horrendalnych cenach.

- Wielu legnickich przedsiębiorców – hotelarzy, restauratorów przystąpiło już do naszej akcji. Dążymy do tego, by nieuczciwe firmy pokazowe omijały Legnicę szerokim łukiem – podkreśla rzecznik i dodaje: - Chcę też uświadomić mieszkańcom, że telefoniczne zaproszenia na tzw. pokazy, bez wcześniejszego uzyskania od konsumenta zgody na taki kontakt, są przestępstwem.

Legnickie działania w ramach akcji „Poznaj swojego kontrahenta” odbywają się pod patronatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcąc skutecznie przeciwdziałać nieuczciwym praktykom, należy wszelkie przypadki zaproszeń telefonicznych i braku jasno wskazanego źródła posiadania danych osobowych przez zapraszającego zgłaszać do organów ścigania . Takie uprawnienie przyznaje nam art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych z 24 maja 2018 r., który stanowi, że kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Jednocześnie przedsiębiorca zapraszający na pokazy bezpośrednio lub czyniący to za pośrednictwem zlecenia innej firmie, dzwoniąc do konsumenta, nie uzyskawszy wcześniej na to jego zgody, musi się liczyć z nałożeniem na niego kary na podstawie art. 172 prawa telekomunikacyjnego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Miejski rzecznik konsumentów w Legnicy deklaruje merytoryczną pomoc mieszkańcom w zgłaszaniu przypadków nielegalnego przetwarzania danych osobowych zarówno do organów ścigania, jak i w składaniu interwencji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Opublikowano: 2019-05-20 15:18

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.