Najem od gminy. MIiR o zamianie lokali komunalnych i konieczności zawarcia nowej umowy najmu

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o KZN nowe umowy najmu lokali komunalnych będą zawierane tylko z lokatorami, którzy wcześniej nie wynajmowali takich lokali - poinformował resort rozwoju.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w przesłanym komunikacie poinformowało, że Sejm 16 maja 2019 r. przyjął ustawę dodającą przepis wyłączający m.in. spod weryfikacji dochodów dotychczasowych (tzn. posiadających umowę najmu w dniu 21 kwietnia 2019 r.) lokatorów zamieniających mieszkania w obrębie zasobu komunalnego, jak również lokatorów przeprowadzających się do lokalu zamiennego w związku z koniecznością rozbiórki lub generalnego remontu budynku. Ustawa będzie wkrótce rozpatrywana przez Senat.

Ministerstwo wyjaśniło, że jedynie w przypadku wypowiedzenia dotychczasowej umowy najmu lokalu komunalnego z powodu konieczności rozbiórki lub remontu budynku będzie potrzebne zawarcie nowej umowy na podstawie przepisów wchodzących w życie 21 kwietnia 2019 r. Resort zaznaczył, że czas potrzebny na przeprowadzenie tych prac musi przekraczać rok.

"Wkrótce także i w tym przypadku nie będzie takiej potrzeby, bo Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która zawiera korzystne dla lokatorów rozwiązania. Po wejściu w życie nowelizacji nowe umowy będą zawierane tylko z lokatorami, którzy wcześniej nie wynajmowali lokali komunalnych" - poinformowało MIiR.

Reosrt wyjaśnił, że tylko w sytuacji, w której prace trwają więcej niż rok i lokatorowi winien zostać dostarczony przez gminę lokal zamienny, wtedy trzeba zawrzeć nową umowę najmu.

Konsekwencją konieczności zawarcia nowej umowy będzie stosowanie do nich nowych przepisów ustawy, w tym poddania się przez lokatora okresowej weryfikacji dochodów, której częstotliwość określi samodzielnie gmina. Przy czym okresowa weryfikacja nie może być dokonywana częściej niż co 2,5 roku.

Ministerstwo podkreśliło, że nie będzie weryfikacji dochodów najemców w przypadku czasowego opróżnienia zajmowanego przez nich lokalu, w związku z koniecznością naprawy budynku przez czas nieprzekraczający roku. "W takiej sytuacji najemca jedynie czasowo przenosi się do wskazanego przez gminę lokalu zamiennego w ramach obowiązującej umowy, w związku z czym nie będzie zawierana nowa umowa najmu i nie będą stosowane do takich najemców nowe przepisy dotyczące okresowej weryfikacji dochodów" - dodało MIiR. 


mp/

Opublikowano: 2019-05-21 15:34

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.