Skład po brexicie. Rada UE modyfikuje skład Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Dezycją Rady UE skład Europejskiego Komitetu Regionów po wystąpieniu Wielkiej Brytanii zmniejszy się o 21 członków - z 350 do 329 osób. Delegacje trzech krajów powiększą się. Analogiczna decyzja zapadła ws. Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczneg.

Rada UE przyjęła dwie decyzje: o składzie Komitetu Regionów i o składzie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Zmodyfikowała nimi skład obu unijnych organów doradczych, które w wyniku wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE będą mieć po 24 puste stanowiska.

Nowe przepisy przydzielą z tej puli po jednym dodatkowym stanowisku w obu komitetach Estonii, Cyprowi i Luksemburgowi. Państwa te straciły bowiem po jednym stanowisku w wyniku ostatnich decyzji o składzie obu komitetów po akcesji Chorwacji. Pozostałe wakaty pozostaną w rezerwie na wypadek przyszłych rozszerzeń.

Całościowo skład obu komitetów po wystąpieniu Wielkiej Brytanii zmniejszy się z 350 do 329 członków. Polska ma po 21 członków w obu zgromadzeniach.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać z początkiem nowej 5-letniej kadencji obu komitetów, rozpoczynającej się w Komitecie Regionów 26 stycznia 2020 r., a w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym – 21 września 2020 r.

Obie decyzje zawierają też szczególną klauzulę na wypadek, gdyby w tym terminie Wielka Brytania nadal była państwem członkowskim. Wtedy skład komitetów pozostałby taki sam jak obecnie – do czasu prawnie skutecznego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.

W myśl unijnych traktatów liczba członków Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nie może przekraczać 350. Akcesja Chorwacji spowodowała więc, że Estonia, Cypr i Luksemburg straciły po jednym stanowisku w każdym z komitetów.

Zmiany te wprowadzono decyzjami Rady UE: ustalającą skład Komitetu Regionów i ustalającą skład Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Obie decyzje przewidywały w swoich preambułach możliwość rewizji przed początkiem nowej kadencji obu organów w 2020 r.

kic/


Opublikowano: 2019-05-21 16:10

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.