Zalane szkoły. MEN: poszkodowane JST mogą wystąpić o pieniądze z rezerwy

Kilkadziesiąt szkół i placówek ucierpiało w wyniku ulewnych deszczy. W gminie Bojanów zajęcia zostały zawieszone we wszystkich szkołach.

Z danych MEN wynika, że ze względu na podtopienia lokalnych dróg oraz zalania budynków szkolnych w województwie małopolskim zawieszono zajęcia w 6 szkołach i placówkach.

Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w województwie podkarpackim. W gminie Bojanów we wszystkich szkołach zostały zawieszone zajęcia, a na termie gminy Wadowice Górne lekcje nie odbywają się w 7 szkołach.

W 37 szkołach i placówkach na terenie województwa podkarpackiego doszło do uszkodzeń infrastruktury szkolnej. W niektórych z nich zajęcia odbywają się normalnie, a w pozostałych służby oceniają sytuację.

W województwie śląskim szkody wystąpiły w 7 szkołach i placówkach, w których zostały zalane szatnie szkolne, sale gimnastyczne i dydaktyczne.

MEN przypomina, że samorządy mogą skorzystać z pomocy finansowej z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.

W ramach kryterium II podziału rezerwy samorządy mogą skorzystać z pomocy w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w odniesieniu do budynków szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez JST. 

Samorządom może też zostać udzielona pomoc w usuwaniu skutków żywiołów w odniesieniu do budynków szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst.

Kryterium dotyczy tylko budynków szkół i placówek (z wyłączeniem budynków przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego) położonych na obszarze gmin wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych. Nieprzekraczalny termin na składanie wniosków to 31 października 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków i wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej MEN: https://www.gov.pl/edukacja/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2019.


Opublikowano: 2019-05-24 16:18

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.