Nie dla kopalni. Radni Rybnika jednomyślnie przeciw nowej kopalni

Rybniccy radni jednogłośnie sprzeciwiają się budowie w gminie nowej kopalni. Argumenty to skutki środowiskowe i groźba wystąpienia szkód górniczych. Swój sprzeciw rybniccy radni chcą przekazać m.in. władzom państwowym.

Sprzeciw rybnickich radnych dotyczy wydobywania węgla kamiennego ze złoża "Paruszowiec". Zakład chce wybudować spółka Bapro. Jej prezes przekonuje, że miasto i mieszkańcy na tym skorzystają.

"Miasto Rybnik należy do tych gmin w województwie śląskim, które ze starannością i ogromną troską podchodzą do kwestii ochrony środowiska, walki z niską emisją, czy też rozwoju przestrzennego. Jednocześnie miasto jest obarczone negatywnymi skutkami wydobycia węgla kamiennego. Dotyczy to południowych dzielnic miasta" - podkreślają radni.

"Właściwy i równomierny rozwój Rybnika w perspektywie długoterminowej zapewnia przeznaczanie i udostępnianie przestrzeni miejskiej jej mieszkańcom. Tak się stało w przeszłości w dzielnicach Paruszowiec Piaski, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Wielopole, czy też Rybnik-Północ. Narażenie mieszkańców Rybnika na negatywne skutki eksploatacji górniczej, a także ryzyko wystąpienia szkód górniczych w stosunku do zakładów pracy, ośrodków sportu i rekreacji, stanowi okoliczności, na jakie rybnicki samorząd nie może wyrazić zgody" - podkreślono w uchwale.

Radni argumentują, że od lat 90-tych, kiedy odstąpiono od eksploatacji węgla pod wskazanymi dzielnicami, nowe budynki nie wymagały zabezpieczenia przed negatywnymi wpływami eksploatacji górniczej.

"W wyniku planowanych szkód górniczych nieruchomości stracą znacznie na wartości, a spodziewane osiadania i odkształcenia terenu, mając na uwadze bliskość rzeki Rudy, wpłyną negatywnie na eksploatację urządzeń infrastruktury technicznej takiej jak: drogi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągi, sieć gazowa, elektryczna i telekomunikacyjna, stwarzając liczne kłopoty Rybnikowi, jak również właścicielom sieci uzbrojenia" - podkreślają radni.

Wskazują, że nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że teren wzdłuż rzeki Rudy, na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest oznaczony jako teren zalewowy. "W wyniku eksploatacji górniczej mogą zostać znacznie naruszone stosunki wodne na tym obszarze. Działalność górnicza powoduje powstawanie ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych. To przede wszystkim wody dołowe zawierające ogromny ładunek soli bardzo negatywnie wpływają na jakość wód potoków, rzek i zbiorników przez nie zasilanych, a co za tym idzie - na życie biologiczne i wartość rekreacyjną wód" - podkreślono w uchwale.

Wątpliwości radnych dotyczą też oddziaływania na środowisko, a także harmonogramu oddania do użytkowania kopalni węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec".

"Polityka energetyczna Polski, przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie, a także kierunki podążania konkurencyjnych rynków krajów UE, nie pozostawiają złudzeń w kontekście wydobycia węgla i produkcji energii na bazie tego nośnika. Tylko dywersyfikacja źródeł energii uratuje Polskę przed negatywnymi skutkami zbyt późnego planowania w sferze przemysłu energetycznego" - podkreślono w uchwale.

Uchwała rybnickich radnych ma zostać przekazana m.in.: Prezydentowi RP, marszałkom Sejmu i Senatu, premierowi, posłom i senatorom z woj. śląskiego, ministerstwom energii, środowiska, inwestycji, przedsiębiorczości, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Nadleśnictwu Rybnik, a także inwestorowi.

Ten zaś przekonuje, że inwestycja o wartości 3 mld zł to ogromna korzyść dla miasta i całej polskiej gospodarki. "Planujemy, że docelowo nowa kopalnia będzie zatrudniać około 2500 osób. Warto wspomnieć, że każde miejsce pracy w zakładzie wydobywczym generuje około 3 miejsca pracy wokół kopalni. Dlatego przewidujemy, że nasza inwestycja może przynieść w Rybniku i otoczeniu nawet 10 tys. nowych miejsc pracy" - powiedział PAP prezes spółki Bapro Marek Budziński.

Po rozpoznaniu złoża Paruszowiec wiadomo, że wielkość zasobów operatywnych, obliczonych do głębokości 1000 metrów, wynosi 115 mln ton. Prezes zapewnił w rozmowie z PAP, że spółka dołoży starań, by zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko. "Rozumiemy emocje części mieszkańców Rybnika, które towarzyszą naszemu projektowi. Planując wydobycie założyliśmy rozwiązania, które pozwolą nam minimalizować wpływ na powierzchnię" - podkreślił.

Procedura uzyskania koncesji na wydobycie złoża Paruszowiec przez spółkę Bapro trwa, uwagi do raportu oddziaływania na środowisko można składać do 30 maja br. Miasto po zapoznaniu się z raportem przygotowuje również swoje uwagi, które zgłosi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

js/

Opublikowano: 2019-05-24 12:56

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.