Część dopłaca. MRPiPS: gminy wsparły obsługę 500 plus środkami własnymi w wysokości ok. 11 mln zł

W ubiegłym roku gminy wsparły obsługę świadczenia wychowawczego 500 plus środkami własnymi w wysokości ok. 11 mln zł – poinformował wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Zaznaczył jednocześnie, że część gmin nie wykorzystuje w pełni środków na ten cel przysługujących z budżetu państwa.

W 2018 r., gminom na obsługę programu „Rodzina 500+” przysługiwało z budżetu państwa ok. 340 mln zł. Z kwoty tej gminy wydatkowały ok. 330 mln zł, co oznacza wykorzystanie środków na poziomie 97 proc. – poinformował wiceminister rodziny Stanisław Szwed odpowiadając na poselską interpelację.

Zaznaczył jednocześnie, że łączne koszty obsługi programu w 2018 r. (tj. wraz ze środkami własnymi gmin) wyniosły ok. 351 mln zł, "co oznacza, że gminy wsparły obsługę świadczenia wychowawczego środkami własnymi w wysokości ok. 11 mln zł (w stosunku do kwoty przysługującego im odpisu z budżetu państwa na koszty obsługi)". 

Minister zwrócił też uwagę na występujące w części gmin zjawisko przeznaczania przez samorząd własnych środków na koszty obsługi, przy jednoczesnym niepełnym wykorzystaniu środków na ten cel przysługujących z budżetu państwa.

Obecnie na obsługę programu "Rodzina 500 plus" gminy otrzymują 1,5 proc. przekazanej dotacji celowej. Jednak w lipcu 2019 r. wejdzie w życie znowelizowana ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która obniża ten wskaźnik do 0,85 proc. otrzymanej dotacji celowej. Jednocześnie zostaną zwiększone z 330 do 350 mln zł rocznie koszty obsługi programu w wymiarze kwotowym.

Czytaj także: 

Rafalska: kwotowo JST otrzymają na obsługę 500+ więcej niż obecnie

Koszty 500+. Samorządy wnioskują o większe pieniądze na obsługę programu 500 plus


mp/Opublikowano: 2019-06-05 14:19

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.