Dostępny Sopot. Miasto wdroży standardy dostępności do projektowania przestrzeni publicznej

Sopot jest piątym miastem w Polsce, które przy projektowaniu przestrzeni publicznej stosować będzie, opracowane na Politechnice Gdańskiej, Standardy Dostępności zapewniające przyjazne otoczenie dla wszystkich użytkowników, w tym z niepełnosprawnościami.

Wcześniej taką inicjatywę podjęły: Gdynia, Starogard Gdański, Konin i Poznań.

"Osoby, które mają trudności w poruszaniu się w przestrzeni miasta to duża grupa ludzi, a do nich oprócz osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, niewidomych i słabowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, należą także osoby starsze, rodzice z dzieckiem w wózku, kobiety w ciąży, osoby otyłe, niskie lub bardzo wysokie, a także osoby z czasowymi ograniczeniami mobilności, jak: osoby z urazami kończyn poruszające się przy pomocy balkoników lub kul, ale także osoby z dużymi bagażami itp" - wylicza Sopot.

W ocenie jego włodarzy, "stworzenie sprzyjających warunków rozwoju i samorealizacji osób niepełnosprawnych wymaga wprowadzenia takich rozwiązań przestrzennych, które zapewniałyby możliwe samodzielne i niezależne funkcjonowanie w lokalnej społeczności, w tym również możliwości korzystania z powszechnych usług i z atrakcji turystycznych".

W tym właśnie celu miasto podpisuje umowę z Politechniką Gdańską, gdzie pod kierunkiem prof. Marka Wysockiego z Wydziału Architektury opracowane zostały Standardy Dostępności.

Standardy określają jak projektować i zagospodarowywać przestrzeń publiczną, by była przyjazna dla wszystkich użytkowników, w tym o ograniczonej percepcji czy możliwościach ruchowych np. dla osób z niepełnosprawnościami czy seniorów.

"Obejmuje to projektowanie obiektów i przedmiotów dostępnych dla wszystkich osób, bez względu na to, czy są osobami niepełnosprawnymi czy sprawnymi" - podkreśla Miasto Sopot. Standardy Dostępności odwołują się do polskich przepisów prawnych, jak również standardów z innych krajów europejskich.

js/Opublikowano: 2019-06-07 10:58

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.