Równać w górę. W 97 proc. JST dodatek za wychowawstwo niższy niż projektowane 300 zł

W 97 proc. samorządów dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli jest niższy niż projektowane 300 zł i będzie musiał wzrosnąć.

Projekt nowelizacji Karty nauczyciela zakłada, że dodatek za wychowawstwo będzie wynosił nie mniej niż 300 zł; samorząd będzie mógł go zwiększyć, wprowadzając zmiany do regulaminu wynagradzania.

Do tej pory samorządy same decydowały o stawce i w większości JST wynosi ona od 50 do 100 zł (w 30 proc. JST) lub od 100 do 150 zł (35 proc.). W co piątym samorządzie (19 proc.) nauczyciele mogą liczyć na stawki między od 150 zł do 200 zł. 

Dodatek powyżej 300 zł płaci nauczycielom jedynie 3 proc. samorządów, co oznacza, że w pozostałych stawki będą musiały zostać podniesione. Jak wskazują autorzy nowelizacji, zmiana w tym zakresie będzie się odbywać w ramach wynagrodzenia średniego obowiązującego od 1 września 2019 r.

„Zmiany wysokości dodatków ustalanych w regulaminach wynagradzania w danym samorządzie mogą być połączone ze zmianami związanymi z podwyżkami wynagrodzeń o 9,6 proc. od 1 września 2019 r., które też wpłyną na wysokość dodatków do wynagrodzeń nauczycieli” – wyjaśniają projektodawcy. „Nie przewiduje się kosztów zaproponowanego rozwiązania w zakresie dodatku za wychowawstwo” - wskazują.

Zgodnie z projektem od września tego roku średnie wynagrodzenie nauczyciela wzrośnie o 9,6 proc. i będzie wynosić w przypadku stażysty 3 338 zł, nauczyciela kontraktowego – 3 705 zł, nauczyciela mianowanego –4 806 zł,nauczyciela dyplomowanego – 6 141 zł.

„Skutek finansowy podwyższenia od 1 września 2019 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego będzie uwzględniony m. in. w zwiększonej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.” – zapewniają projektodawcy.

Projekt autorstwa posłów PiS realizuje porozumienie zawarte między rządem a przedstawicielami oświatowej „Solidarności”. Poza regulacjami dotyczącymi dodatku za wychowawstwo zakłada wprowadzenie podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r., skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r., wprowadzenie dodatkowego świadczenia dla młodych nauczycieli „na start” oraz ograniczenie dokumentacji szkolnej.

aba/

Opublikowano: 2019-06-07 13:15

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.