Trzeba oświadczyć. Do Sejmu wpłynął projekt zmian ustawy o cenach prądu

Po wejściu w życie nowych przepisów w sprawie cen prądu samorządy będą miały 28 dni na złożenie oświadczenia, że mogą korzystać z obniżki – zakłada projekt, który trafił do Sejmu.

Posłowie PiS złożyli w piątek w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowa propozycja przepisów, które miały sprawić, że podwyżki cen prądu nie będą odczuwalne m.in. dla samorządów, to wynik rozmów Ministerstwa Energii z Komisją Europejską. W drodze negocjacji instytucje zgodziły się, by rozliczenie pierwszego półrocza tego roku odbywało się na zasadach określonych w grudniowej ustawie ws. cen prądu, ale od lipca mają obowiązywać już nowe regulacje.

Zgodnie z projektem w drugim półroczu tego roku do cen prądu zamrożonych na poziomie z czerwca 2018 r. będą uprawnieni: odbiorcy z grupy taryfowej G, w tym gospodarstwa domowe, mikro przedsiębiorca oraz małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy oraz państwowe jednostki organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (np. lasy państwowe).

To oznacza, że z ustawowo obniżonych cen nie będą mogły już korzystać średnie i duże przedsiębiorstwa. Będą one mogły jednak wystąpić o dopłatę w ramach pomocy de minimis.

Nowością jest nałożenie na odbiorcę końcowego obowiązku złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenia, że należy się do grupy odbiorców uprawnionych do korzystania z obniżek. Będzie na to 28 dni od momentu wejścia w życie nowych przepisów. Każde zawarcie kolejnej umowy ze sprzedawcą (dotychczasowym lub nowym) będzie również musiało być poprzedzone złożeniem takiego oświadczenia. Projekt nowelizacji wprowadza wzór takiego oświadczenia.

aba/

Opublikowano: 2019-06-09 08:25

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.