Radni kontra RIO. Radni Świętochłowic odwołali się od decyzji RIO ws. programu naprawczego

Radni zadłużonych Świętochłowic odwołali się od decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która w maju negatywnie oceniła i unieważniła uchwałę ws. programu naprawy finansów miasta. Radni nie zgadzają się z zarzutem, że sesję, podczas której przyjęto program, zwołano nieprawidłowo.

RIO zarzuciła nieprawidłowości w sposobie zwołania sesji, polegające na braku skutecznego powiadomienia o niej wszystkich radnych. Ponadto skład orzekający RIO negatywnie ocenił świętochłowicki program postępowania naprawczego, uznając, iż proponowane działania są niewystarczające, by skutecznie ustabilizować sytuację finansową miasta.

Władze zadłużonych na ponad 100 mln zł ok. 50-tysięcznych Świętochłowic przygotowały program naprawczy, zakładający m.in. cięcia wydatków w różnych dziedzinach. Przyjęcie i wdrożenie programu, który ma ostatecznie oddalić groźbę potencjalnego bankructwa gminy, ma również pomoc w staraniach o pożyczkę z resortu finansów.

Winą za złą sytuację finansową jego obecne władze, rządzące miastem od jesieni ub. roku, obarczają poprzedników. Podczas niedawnej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni powołali ze swego grona pięcioosobową "komisję doraźną do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów Miasta Świętochłowice". Do końca przyszłego roku komisja ma zbadać "przyczyny fatalnej kondycji finansowej miasta". Ustalenia komisji mają być przekazane organom ścigania.

Komisja ma zbadać "prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów Miasta Świętochłowice i podległych im funkcjonariuszy publicznych w zakresie wpływu tych działań i zaniechań na stan finansów Miasta Świętochłowice w latach 2010-2018" - to okres, kiedy prezydentem miasta był Dawid Kostempski z PO, który we wcześniejszych oświadczeniach odpierał zarzuty dotyczące m.in. nadmiernego zadłużenia miasta.

Do zadań komisji będzie należała kontrola Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zawartych w niej przedsięwzięć, kontrola zasadności przesunięć terminów wykupu obligacji oraz prawidłowości wykorzystania środków z emisji, kontrola inwestycji jednorocznych pod kątem zabezpieczenia środków w planie finansowym, weryfikacja przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych na koniec roku. Kontrolą objęte będą Urząd Miejski, jednostki organizacyne oraz spółki, w których samorząd Świętochłowic ma ponad 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Jeśli radni uznają to za konieczne, będą mogli korzystać z opinii i doradztwa specjalistów. Raport ze swoich działań komisja ma przedłożyć do końca 2020 r.

O kłopotach Świętochłowic pisaliśmy wcześniej:

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/191473/RIO-na-nie--Swietochlowice-zmagaja-sie-z-zadluzeniem

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/

Opublikowano: 2019-06-11 13:51

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.