Bezpieczny rynek. UE przyjmuje rozporządzenie chroniące rynek przed niebezpiecznymi produktami

Rada UE przyjęła rozporządzenie zaostrzające nadzór rynku, tak by wprowadzane do obrotu produkty były bezpieczne i zgodne z unijnymi przepisami.

Jak podkreślił rumuński minister gospodarki Niculae Badalau, nowe przepisy zagwarantują, że produkty trafiające na jednolity rynek - także sprzedawane w internecie - będą zgodne z naszymi wymagającymi wspólnymi unijnymi przepisami, będą posiadać certyfikat i będą spełniać standardy jakości i bezpieczeństwa.

"Nowe przepisy zapewnią też swobodny przepływ towarów, ochronę konsumentów oraz równe warunki swobodnej konkurencji dla wszystkich podmiotów gospodarczych" – dodał Badalau.

Europoseł Nicola Danti, który był sprawozdawcą rozporządzenia w Parlamencie Europejskim, zaznaczył, że niedawne skandale, takie jak "Dieselgate ", pokazują, że obieg niebezpiecznych i niezgodnych z wymogami produktów nadal jest unijną rzeczywistością. „Po zatwierdzeniu tego rozporządzenia będziemy mieli bezpieczniejszy jednolity rynek i mniej ryzyk dla konsumentów" – ocenił.

Rozporządzenie uwzględnia problematykę międzynarodowego e-handlu, konsoliduje obowiązujące ramy nadzoru rynku, promuje też wspólne działania organów nadzoru rynku z różnych państw członkowskich. Ponadto regulacje wprowadzają w pełni cyfrowy przepływ danych, by usprawnić wymianę informacji między organami a Komisją, tworzą wzmocnione ramy kontroli produktów wprowadzanych na jednolity rynek i umożliwiają sprawniejszą współpracę między organami nadzoru rynku a organami celnymi.

Po podpisaniu rozporządzenie ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE. W życie wejdzie 20 dni po publikacji, a obowiązywać zacznie 2 lata później. Część przepisów zacznie jednak obowiązywać już 1 stycznia 2021.

Swobodny przepływ towarów na jednolitym rynku jest najbardziej rozwiniętą spośród wszystkich czterech podstawowych swobód. Generuje on około 25 proc. unijnego PKB i 75 proc. handlu towarami między państwami członkowskimi UE. Około jednej szóstej światowego handlu towarami ma miejsce w UE. W 2015 r. handel towarami między państwami członkowskimi UE wyceniono na 3 063 mld euro.

Przyjęte rozporządzenie jest elementem tzw. pakietu towarowego, podobnie jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o wzajemnym uznawaniu towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim. Przyjęcie tego drugiego nastąpiło w marcu 2019 r.

kic/

 

Opublikowano: 2019-06-17 12:29

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.