List do prezydenta. ZMP do prezydenta RP, by nie podpisywał ustawy o KZM

Związek Miast Polskich zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Mieszkaniowym.

„W imieniu Zarządu Związku Miast Polskich zwracam się z prośbą o rozważenie odmowy złożenia podpisu pod uchwaloną w dniu 13 czerwca, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Mieszkaniowym oraz niektórych innych ustaw” - pisze Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich w liście do Prezydenta RP.

Chodzi o nowelizację przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

„Zmiany w tej ustawie przewidują, bez wystarczającego uzasadnienia, wbrew tytułowi ustawy, rozszerzenia uwłaszczenia na tereny, na których znajdują się obiekty inne niż mieszkaniowe albo związane z funkcją mieszkaniową” – pisze Frankiewicz. „Oznacza to, że wywłaszczenie Skarbu Państwa albo gmin nastąpi na inny cel niż przewidziany w zmienianej ustawie. W dodatku wprowadzana zmiana działa wstecz!” – podkreśla.

Według ZMP możliwe są inne, zgodne z ustawą zasadniczą rozwiązania. „Na przykład dokonanie przez właściwy organ z urzędu podziału nieruchomości, w wyniku którego następowałoby wydzielenie części nieruchomości niezwiązanych z funkcją mieszkaniową” – wskazuje prezydent Frankiewicz.

Prezes ZMP zwraca uwagę, że zmiana została zgłoszona w II czytaniu, co uniemożliwiło samorządom zaopiniowanie projektu. W opinii Zygmunta Frankiewicza było to nie tylko złamanie Regulaminu Sejmu, lecz również „można wręcz stwierdzić, że przebieg prac legislacyjnych w tej części naruszył art. 119 Konstytucji”.
„Zmiana (…) pozbawia Skarb Państwa i JST stałych, stabilnych źródeł dochodów z majątku” – zaznacza samorządowiec.

Rząd zdecydował się na nowelę, ponieważ dotychczasowe rozwiązania okazały się niewystarczające, aby sprawnie przejmować grunty do Zasobu KZN i budować na nich mieszkania w ramach programu Mieszkanie+. Nowe przepisy rozszerzają grupy podmiotów, które będą zasilały gruntami Krajowy Zasób Nieruchomości. W ustawie wprowadzono m.in. regulacje umożliwiające pozyskiwanie przez KZN nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Nowela ma pozwolić również na bardziej efektywny udział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Agencji Mienia Wojskowego (AMW) w zasilaniu Zasobu Nieruchomości gruntami, które będą mogły być wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe.

aba/

Opublikowano: 2019-06-19 11:10

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.