Alkohol w nocy. Kraków postanowił porozumieć się ze sprzedawcami alkoholu

Po tym jak uchwała krakowskich radnych ograniczająca nocną sprzedaż alkoholu została zakwestionowana w sądzie, miasto postawiło na porozumienie ws. dobrych praktyk w handlu alkoholem.  Już na starcie do porozumienia przystąpiło siedem sieci kupieckich.

Sygnatariusze dobrowolnie zobowiązali się, że nie będą sprzedawać alkoholu od północy do g. 5.30; jedyny wyjątek stanowić będzie noc sylwestrowa

Właściciele sklepów zobowiązali się ponadto, że będą stosować monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz sklepów, i zawrą umowę z formą ochroniarską, która zapewni instalację przycisku antynapadowego i możliwość wezwania grupy interwencyjnej. W porozumieniu zapisano także, że przedsiębiorcy będą reagować na niewłaściwe zachowanie klientów i wybryki chuligańskie.

Porozumienie wejdzie w życie 1 września 2019 r. i będzie obowiązywać przez rok.

Jak mówi sam prezydent Krakowa Jacek Majchrowski porozumienie ws. dobrych praktyk w handlu alkoholem ma być rozwiązaniem alternatywnym wobec uchwały krakowskich radnych, która jest obecnie przedmiotem sporu przez NSA.

"Jak Państwo pamiętacie, Rada Miasta przyjęła projekt uchwały mówiący o sprzedaży alkoholu. Uchwała została unieważniona, sprawa jest w sądzie. W związku z powyższym, znaleźliśmy inne rozwiązanie. Chodzi o tzw. odpowiedzialną sprzedaż alkoholu, czyli pilotażowy program, mówiący m.in. o tym, że nie będzie można sprzedawać alkoholu w godzinach od 24.00 do 5.30. Ze strony miasta sprawę prowadzi prezydent Bogusław Kośmider, a ze strony przedsiębiorców - Krakowska Kongregacja Kupiecka" - powiedział podczas briefingu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Wyraził też nadzieję, że kolejni przedsiębiorcy przyłączą się do porozumienia, a jego funkcjonowanie będzie z dużym pożytkiem dla mieszkańców, którzy skarżą się na działalność sklepów sprzedających w nocy alkohol".

zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców Bogusław Kośmider dodał, że miasto nie czeka biernie na rozstrzygnięcie przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawy ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu.

"Wspólnie z przedstawicielami krakowskich środowisk kupieckich podjęliśmy rozmowy i wypracowaliśmy pilotażowy program dobrych praktyk w zakresie sprzedaży alkoholu. Do przyjęcia takiego programu zobowiązuje nas ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwała Rady Miasta Krakowa" - powiedział.

Uchwała krakowskich radnych mówiła o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w Dzielnicy I w godz. 22.00-6.00. Przepisy te uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny, a obecnie zajmuje się nimi Naczelny Sąd Administracyjny. "Ponieważ nie wiadomo, jak długo trzeba będzie czekać na sądowe rozstrzygnięcie, w trosce o wizerunek Krakowa i wsłuchując się w opinie mieszkańców, miasto sięga po nowe narzędzie. Będzie informować o przedsiębiorcach, którzy stosują dobre praktyki (powstaną materiały promocyjne i strona internetowa), zorganizuje bezpłatne szkolenia dla sprzedawców i zagwarantuje lepszą współpracę z policją i strażą miejską w celu szybkiego reagowania na incydenty" - poinformowało miasto.

Przedsiębiorcy, którzy przystępują do porozumienia otrzymują tytuł "Odpowiedzialnego Sprzedawcy", którym mogą oznaczyć prowadzone przez siebie punkty sprzedaży alkoholu.

js/

Opublikowano: 2019-06-19 15:21

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.