Dotacja bez zmian. Śląskie samorządy: koszty prowadzenia przedszkoli rosną, a dotacja nie

Z roku na rok rosną wydatki gmin związane z zapewnieniem wychowania przedszkolnego – alarmuje Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Jak wyliczają samorządowcy, to ze względu na tworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych, podwyżki wynagrodzenia nauczycieli oraz zapewnienie m.in. pomocy psychologiczno—pedagogicznej.

„Pomimo iż na 6-latki JST otrzymują subwencję, to wydatki wychowania przedszkolnego wzrastają ze względu m.in. na coraz większą aktywność 3-latków w wychowaniu przedszkolnym” – wskazuje Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna.

Podkreśla przy tym, że samorządy nie mają również wpływu na opłaty rodziców, które zostały ustalone z góry, i na wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które również zostało ustalone w drodze rozporządzenia.

„Natomiast wysokość dotacji celowej na wychowanie przedszkolne od paru lat pozostaje na podobnym poziomie, nie uwzględniając tychże zmian” – zauważa Staszkiewicz.

Według niej problemem jest także wysokość dotacji przekazywanej do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz procedura udzielania tej dotacji.

„Dotacja udzielana jest na podstawie wniosku złożonego przez organ prowadzący niepubliczne przedszkole do gminy do dnia 30 września, na rok następny. We wniosku wpisana jest zgodnie z ustawą planowana liczba uczniów” – wyjaśnia prezydent Cieszyna. „Natomiast w trakcie roku dotacja wypłacana jest na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola. W praktyce powoduje to duże zamieszanie i braki w budżecie JST” - podsumowuje.

aba/


Opublikowano: 2019-06-24 13:27

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.