Konin: Prawie 4,5 miliona z WRPO 2014+

18 lipca w urzędzie miejskim prezydent Konina Piotr Korytkowski i Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podpisali umowę na dofinansowanie zakupu autobusu elektrycznego, budowy prawie 2,5 km dróg rowerowych oraz montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulic. Pieniądze trafią do Goliny, Kazimierza Biskupiego, Kramska, Starego Miasta, Ślesina, Rzgowa i Konina, który jest liderem Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Jak ocenił Marek Woźniak – przedsięwzięcie jest bardzo interesujące z kilku względów. – To projekt partnerski, który potwierdza słuszność koncepcji integrowania w ramach obszaru strategicznej interwencji miasta metropolitalnego i jego sąsiadów. Jest też ciekawy z tego względu, że zawiera kilka wizytówek, jeśli chodzi o zagadnienia niskoemisyjne – dodał Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Prezydent Piotr Korytkowski podkreślił dużą rolę partnerskich samorządów w realizacji zadania. – Dziękuję włodarzom gmin za rzeczowe i dobre rozmowy, która doprowadziły do tego, że złożyliśmy wniosek i dzisiaj podpisujemy umowę – powiedział prezydent. Jak wyjaśnił – takie działania mają w perspektywie troskę o klimat i jakość życia mieszkańców. Mają się bowiem przyczynić do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Na podpisaniu umowy obecni byli także radny Jakub Eltman – wiceprzewodniczący Komisji Finansów Rady Miasta Konina oraz Maciej Sytek – prezes ARR S.A. w Koninie.

Projekt nosi nazwę „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II”. Jego całkowita wartość to 7 184 030,26 zł, kwota dofinansowania: 4 394 850,34 zł. Termin zakończenia realizacji 30.09.2020 r.

W projekcie zaplanowano takie działania, jak:
1. Konin - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego – 1 szt. – autobus napędzany energią ze źródeł alternatywnych (energia elektryczna),
2. Budowa dróg dla rowerów na terenie K OSI – o łącznej długości 2,44 km, w tym:
- Gmina Golina - wykonanie dwóch ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 0,73 km, zlokalizowanych przy
a) ul. Cmentarna (wzdłuż drogi powiatowej nr 3229P), nawierzchnię chodników, ciągów rowerowych oraz zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej bezfazowej o zróżnicowanej kolorystyce (chodniki w kolorze szarym, zjazdy w kolorze np. czerwonym)
b) ul. Kościelnej, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Kilińskiego (w granicach istniejącego pasa drogowego), ciągi pieszo-rowerowe zostaną wykonane w tej samej technologii, tj. nawierzchnia chodników, ciągów rowerowych oraz zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej bezfazowej o zróżnicowanej kolorystyce (chodniki w kolorze szarym, zjazdy w kolorze np. czerwonym);
- Gmina Rzgów - wykonanie jednej ścieżki pieszo-rowerowej o długości 0,82 km przy drodze powiatowej 3096P na odcinku Osiecza-Sławsk, w istniejących liniach rozgraniczających pas drogowy. Planowany jest ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,50 m;
- Gmina Ślesin - wykonanie jednej ścieżki pieszo-rowerowej o długości 0,89 km w miejscowości Piotrkowice (wzdłuż drogi powiatowej nr 3210P). Ścieżka pieszo-rowerowa wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej bezfazowej szarej i będzie miała zmienną szerokość od 2,50 do 3,00 m. Zjazdy na posesję wykonane zostaną o szerokości 5,00 m, a dojścia do furtek – o szerokości 1,00 m. W dwóch miejscach (przy skrzyżowaniach) wykonane zostaną bariery ochronne rurowe dla pieszych (typu U-120).
3. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego – 199 szt. punktów świetlnych:
- Gmina Kazimierz Biskupi:
Na terenie gminy wykonane zostanie efektywne energetycznie oświetlenie uliczne w miejscowości Posada przy ulicach: Brzechwy i Staffa - w ilości 17 punktów świetlnych,Chełmońskiego - 7 punktów świetlnych, Chełmońskiego i Wisławy Szymborskiej - 16 punktów świetlnych, Kasprowicza - 12 punktów świetlnych, Kasprowicza i Orkana - 11 punktów świetlnych, Norwida - 17 punktów świetlnych, Św. Alberta - 13 punktów świetlnych oraz w miejscowości Władzimirów przy ul. Wiosennej - 15 punktów świetlnych. Łącznie na terenie gminy Kazimierz Biskupi wykonanych zostanie 108 punktów świetlnych.
- Gmina Kramsk:
Oświetlenie uliczne na terenie gminy Kramsk zrealizowane zostanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Na terenie gminy Kramsk oświetlenie uliczne zostanie wykonane: przy ścieżce rowerowej na odcinku Kramsk Pole - Kramsk - w ilości 53 punktów świetlnych, przy ul. Konińskiej w Kramsku - 10 punktów świetlnych. Łącznie na terenie gminy Kramsk wykonane zostaną 63 punkty świetlne.
- Gmina Stare Miasto:
Na terenie gminy Stare Miasto zostanie wykonane efektywne energetycznie oświetlenie uliczne przy ul. Rumińskiej w Starym Mieście. Łącznie wykonanych zostanie 28 punktów świetlnych.

Opublikowano: 2019-07-19 12:12

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.