Tytuł dla Pomorza. Woj. pomorskie wraz z Gdańskiem "Europejskim Regionem Przedsiębiorczości 2020"

Województwo pomorskie wraz z Gdańskiem zdobyły tytuł "Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2020" za najbardziej przyszłościową wizję rozwoju przedsiębiorczości w UE. Obok nich wyróżniono w tym roku szwedzki obszar metropolitarny Goeteborga i hiszpański region Nawarry.

O tytuł "Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości" mogą ubiegać się regiony, miasta i obszary metropolitarne, które przedstawią "najbardziej wiarygodną, przyszłościową i obiecującą" strategię przedsiębiorczości. Konkurs organizują unijne instytucje - Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów, organ doradczy, w którym zasiadają przedstawiciele samorządów z krajów członkowskich UE.

Laureaci konkursu zostali ogłoszeni podczas środowej ceremonii wręczenia nagród w Brukseli. Przewodniczący Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz gratulując zwycięzcom, wskazał, że tegoroczny konkurs jest dowodem na to, że regiony i miasta mogą tworzyć miejsca pracy i są "tkanką społeczną Europy".

"Laureaci są dla nas wszystkich inspiracją, pokazując, że dzięki współpracy, nowatorskiemu myśleniu i tworzeniu właściwych warunków na szczeblu lokalnym stanowią oni siłę napędową trwałego wzrostu gospodarczego w Europie" – mówił.

Jak podkreślono w uzasadnieniu decyzji, wspólne zgłoszenie Gdańska i województwa pomorskiego opiera się na "spójnym zestawie działań". "Region ten został wybrany w oparciu o jego imponujący zestaw ukierunkowanych działań służących przyciąganiu, rozwijaniu i zatrzymywaniu talentów, wspieraniu przedsiębiorstw typu start-up i innowacyjnych MŚP oraz zapewnianiu młodym ludziom możliwości kształcenia w zakresie przedsiębiorczości" – zaznaczono.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk odbierając nagrodę powiedział, że w wielu obszarach gospodarczych woj. pomorskie jest liderem nie tylko w Polsce, ale także w Europie. "Te obszary to utrzymujący się wysoki wzrost PKB, skuteczna walka z bezrobociem, dynamiczny przyrost nowych przedsiębiorstw, a także coraz bardziej proeksportowe ukierunkowanie naszej gospodarki" – podkreślił.

Dodał, że jednym z wyzwań obecnych czasów, kluczowych zwłaszcza dla rozwoju gospodarki, jest narastająca walka o talenty. "Głęboko wierzę w skuteczność wizji regionu otwartego na ludzi z zewnątrz, wspierającego różnorodność jako jeden z katalizatorów innowacji i postępu" – oświadczył.

Z kolei wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz zaznaczył, że hasło "wolność, solidarność, równość i otwartość" to coś więcej niż ideały. "Jest ono oparte na konkretnych działaniach, wspierających wzrost gospodarczy" – przekonywał.

Drugi z tegorocznych zwycięzców, obszar Goeteborga jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów metropolitalnych. Strategia regionu koncentruje się na poprawie klimatu biznesowego i tworzeniu lepszych warunków do rozwoju MŚP. Natomiast region Nawarry uznano za pionierski obszar wspierania przedsiębiorczości w Hiszpanii. Strategia działania wspólnoty autonomicznej obejmuje: promowanie przedsiębiorczości, zmniejszanie obciążeń regulacyjnych, dostęp do finansowania i rynków oraz internacjonalizację.

Nagrodę "Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości" co roku przyznaje się trzem obszarom UE. W konkursie nie nagradza się za dotychczasowe wyniki, lecz dopinguje do działań promujących przedsiębiorczość i szeroko pojętą współpracę. W wyścigu mogą więc startować regiony, które nie mają jeszcze sukcesów na swoim koncie, a jedynie opracowały strategię ożywienia lokalnej gospodarki. Stąd nadawanie tytułu z rocznym wyprzedzeniem - w 2019 r. samorządy walczyły o tytuł "ERP 2020". Składające się m.in. z przedstawicieli unijnych instytucji jury będzie teraz przez cały rok monitorować wdrażanie nagrodzonych w konkursie strategii regionalnych.

Od chwili rozpoczęcia inicjatywy nagrody trafiły do 27 samorządów z 15 państw członkowskich. W 2015 r. tytuł otrzymała Małopolska.

Z Brukseli: Mateusz Kicka (PAP)

mp/


Opublikowano: 2019-06-27 09:39

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.