Kwestia podziału. Jak będą dzielone między JST pieniądze na podwyżki dla nauczycieli?

Pieniądze na wrześniowe podwyżki dla nauczycieli mają być dzielone między samorządy zmienionym algorytmem. Na razie MEN czeka jednak na ruch resortu finansów.

Od września wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 9,6 proc., co ma kosztować około miliarda złotych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że na sfinansowanie tych podwyżek rząd znajdzie pieniądze w tegorocznym budżecie państwa, a nie samorządów.

„Skutki, które zostały wykazane w uzasadnieniu projektu ustawy, oraz zapewnienie premiera, że będzie zwiększona subwencja oświatowa, są aktualne. Czekamy teraz na ruch Ministerstwa Finansów, które przygotuje odpowiednie przesunięcia w ustawie budżetowej” – poinformowała samorządowców wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Jerzy Jakubczuk, dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w MEN, wyjaśnił natomiast, w jaki sposób pieniądze wskazane przez resort finansów zostaną podzielone między JST.

„W przypadku dokonania zwiększenia kwoty subwencji oświatowej na 2019 r. podział tej kwoty nastąpi na podstawie przepisów rozporządzenia, czyli będziemy dzielić dodatkowe środki algorytmem” – wskazał Jerzy Jakubczuk, dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w MEN. „Obecnie obowiązujące rozporządzenie zostanie znowelizowane. Umożliwi to dostosowanie algorytmu do podziału tej dodatkowej kwoty subwencji oświatowej. Generalnym kryterium będzie jak dotychczas liczba uczniów i szkół publicznych” - podkreślił.

Zmieniony algorytm nie będzie uwzględniał wydatków na wypłacanie zwiększonych dodatków wychowawczych (od września muszą one wynosić co najmniej 300 zł). Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy zmiana w tym zakresie będzie się odbywać „w ramach wynagrodzenia średniego obowiązującego od 1 września 2019 r.”.

Algorytm uwzględni natomiast dodatek na start dla stażystów. Chodzi o 1000 zł jednorazowego dodatku wypłacanego w każdym roku stażu na nauczyciela kontraktowego.

„Dodatkowe elementy, które będziemy musieli wprowadzić do algorytmu, to będzie świadczenie na start – ten element będziemy uwzględniać, biorąc pod uwagę, że dotyczy też nauczycieli przedszkoli” – zadeklarował Jerzy Jakubczuk.

Nowelizacja Karty nauczyciela czeka już tylko na podpis prezydenta. Ustawa zmieniająca wprowadza 9,6-procentową podwyżkę wynagrodzenia nauczycieli, dodatek 1000 zł dla nauczycieli stażystów oraz minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo. Nowe przepisy skracają ponadto ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli.

Anna Banasik

Opublikowano: 2019-07-02 15:09

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.