Cena zerowego PIT. W Sejmie dyskusja o uszczerbku w dochodach JST

Sejm uchwalił w czwartek ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla młodych. Posłowie odrzucili poprawkę przewidującą rekompensatę finansową dla samorządów.

Zgodnie z ustawą dochody podatników do ukończenia 26. roku życia do kwoty 85,5 tys. zł będą zwolnione z PIT. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r.

W debacie sejmowej nad nowymi regulacjami podnoszona była m.in. kwestia uszczerbku w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Opozycja chciała, by różnica w wysokości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województw została pokryta z budżetu państwa.

Unia Metropolii Polskich oszacowała skutki finansowe zmian legislacyjnych na 890 mln zł rocznie w Warszawie, 208 mln zł we Wrocławiu, 85 mln zł w Katowicach.

„To są pieniądze, których nie będzie w budżetach poszczególnych miast. To są pieniądze, które nie trafią do mieszkańców. Pieniądze, z których nie będą powstawać żłobki, przedszkola, infrastruktura lokalna, bo państwo nie przewidują uwzględnienia rekompensaty dla samorządów” – wyliczała posłanka Marta Golbik (PO-KO). „Po raz kolejny wprowadzacie podatek, który nie jest uzgodniony z samorządami i którego nie chcecie rekompensować” - dodała.

Poseł Wiesław Janczyk (PiS) podkreślał, że samorządy będą w ostatecznym bilansie zyskiwać na poprawie systemu podatkowego.

„Samorządy, jeśli chodzi o wzrost dochodów z podatku PIT i CIT, stają się beneficjentami kwoty 15 mld zł przy wzroście dochodów z podatku CIT o 28 mld zł dla budżetu państwa i 11 mld zł dla samorządów. To powoduje, że ten uszczerbek, który można tutaj planować, przy korzyściach 28 mld zł dla beneficjentów, czyli młodych ludzi do 26. roku życia, jest znikomy, jest mało znaczący” - przekonywał. „Jeżeli policzymy, że co roku samorządy będą zyskiwać na poprawie systemu podatkowego 15 mld zł, to mamy 150 mld zł dodatkowych dochodów z tytułu podatku PIT i CIT w samorządach i 11 mld zł kosztów po stronie samorządu w okresie 10 lat na wykonanie tego benefitu dla 2,2 mln młodych osób przed ukończeniem 26. roku życia” – wyliczał.

Za przyjęciem poprawki w sprawie rekompensaty zagłosowało 189 posłów, przeciw 229, wstrzymało się – 4. Za całą nowelą głosowało 419 posłów, przeciw było czterech, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zwolnienie osób w wieku do 26 roku życia z podatku PIT będzie skutkowało zmniejszeniem dochodów całego sektora finansów publicznych na poziomie 2,4 mld zł rocznie. Z samorządowych szacunków wynika, że w JST ubytek ten wyniesie 474 mln zł w roku 2019, a od 2020 - 1,1 mld zł rocznie.

aba/

Czytaj też: Apel o rekompensatę. Zmiany w PIT i IKE pozbawią JST miliardów złotych

Opublikowano: 2019-07-05 10:09

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.