Grudziądz: Energooszczędna dystrybucja ciepła

18 lipca 2019 roku spółka OPEC-SYSTEM podpisała umowę na realizację inwestycji „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”.

Umowa dotyczy budowy 14,6 km sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, likwidację
25 węzłów grupowych i zastąpienie ich 55 węzłami indywidualnych oraz modernizację 60 węzłów cieplnych na terenie osiedli Lotnisko oraz Kawalerii Polskiej.

Wykonawcą robót wyłonionym w trybie postępowania przetargowego jest Konsorcjum
w składzie: Lider konsorcjum - GPEC SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu.

Spółka GPEC SERWIS posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie: projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji źródeł ciepła, węzłów oraz sieci
i systemów sterowania. Przedsiębiorstwo ENERGOTERM to sprawdzony partner
w zakresie budowy i modernizacji sieci ciepłowniczych, działający na rynku od ponad 30 lat.

Umowa została podpisana w siedzibie spółki OPEC-SYSTEM. Umowę podpisali ze strony Zamawiającego: Radosław Augustyniak - Prezes Zarządu
OPEC-SYSTEM Sp. z o.o., ze strony Wykonawcy: Piotr Dembiński – dysponujący pełnomocnictwem Zarządu GPEC SERWIS Sp. z o.o. Przy podpisaniu umowy obecni byli także: Agnieszka Bruzd – Dyrektor Oddziału Region Polska Północna ENERGOTERM Sp. z o.o., Krzysztof Lipiński – Prokurent ENERGOTERM Sp. z o.o., Lechosław Piotrowski - Radca Prawny GPEC SERWIS Sp. z o.o. oraz Andrzej Surma – Prokurent OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.

Wartość kontraktu na realizację prac: 36,2 mln zł netto (43,4 mln zł brutto), w tym:
część I - Osiedle Lotnisko: 20,6 mln zł netto (24,5 mln zł brutto),
część II - Osiedle Kawalerii Polskiej: 15,6 mln zł netto (18,9 mln zł brutto).

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 65,39% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu netto. Środki na ten cel pochodzą
z Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Prace zakończą się w 2020 roku.

Opublikowano: 2019-07-22 09:37

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.