300 mln zł na śmieci. NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków na usuwanie porzuconych odpadów

W poniedziałk, 8 lipca NFOŚiGW rozpoczał nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na usunięciu i zagospodarowaniu niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi. Do rozdysponowania jest 300 mln zł.

Program NFOŚiGW "Usuwanie porzuconych odpadów" kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia w formie: dotacji (do 80 proc. kosztów kwalifikowanych) lub pożyczki (do 100 proc. kosztów kwalifikowanych) pod warunkiem prawidłowo złożonego wniosku – w tym roku w terminie do 20 grudnia br.

Zgodnie z założeniami programu dotacje zarezerwowano dla przedsięwzięć realizowanych na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub samorządów, z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Ponadto, podmiot prawnie zobowiązany do usunięcia odpadów lub remediacji nie może zostać zidentyfikowany lub nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego, lub egzekucja okazała się bezskuteczna i postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.
 
Na lata 2019-2026 przewidziano wydatkowanie do 300 mln zł. Pieniądze te mają przełożyć się na ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami. Podpisywanie umów o dofinansowanie planowane jest do końca 2023 r.

Więcej o naborze "Usuwanie porzuconych odpadów"

mp/


Opublikowano: 2019-07-08 10:37

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.