Trwa odliczanie. Samorządy czekają na zwiększoną subwencję oświatową na podwyżki

Samorządy czekają na zwiększoną subwencję oświatową, bo do 30 września trzeba wypłacić nauczycielom podwyżki. Własnych środków nie mamy – komentują samorządowcy.

We wtorek prezydent podpisał nowelizację, która wprowadza 9,6 proc. podwyżki dla nauczycieli. Wyższe wypłaty mają zostać wypłacone najpóźniej 30 września. W samorządach rozpoczęło się więc odliczanie do czasu, aż do lokalnych budżetów wpłyną dodatkowe pieniądze z subwencji oświatowej.

„Władze miasta Aleksandrowa Kujawskiego nie poradzą sobie z podwyżkami dla nauczycieli bez zwiększonej subwencji oświatowej. Nie uda się wygospodarować środków z budżetu samorządowego na ten cel” – zaznacza Marlena Jakubczak, inspektor ds. płac oświaty z Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

Podobnie w Starych Babicach. „Po wstępnym ogólnym przeliczeniu planowanych wartości podwyżek oraz konsultacji z referatem finansowo-księgowym, [szacujemy, że] otrzymywana miesięcznie subwencja oświatowa nie wystarczy na pokrycie podwyżek” – informuje Anna Tymko z Urzędu Gminy Stare Babice.

„Samorząd ma obowiązek wypłacenia podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i wywiąże się z tego zadania, jednakże niewyobrażalna jest sytuacja, w której nie nastąpi zwiększenie subwencji oświatowej na ten cel z budżetu państwa” – podkreśla Małgorzata Hopen - kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie.

Jak zaznacza, miasta nie stać na kolejne zwiększenie wydatków oświatowych, tym bardziej że zobowiązane będzie do wyłożenia środków własnych na pokrycie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkoli, którzy nie są objęci subwencją oświatową (nauczyciele dzieci 5-letnich i młodszych).

„Każdy dodatkowy nieplanowany wydatek w trakcie realizacji budżetu wiąże się z koniecznością przesunięcia środków z innego zadania, a w praktyce najczęściej oznacza to zmniejszenie planu wydatków na inne działania realizowane przez nasze miasto” - dodaje.

Zwraca też uwagę, że wypłata podwyżek zbiega się w czasie ze wzmożonymi wydatkami na przyjęcie do szkół tzw. podwójnego rocznika. „Oprócz wypłaty wynagrodzeń stajemy przed trudnym wyzwaniem – zapewnieniem miejsc ósmoklasistom i absolwentom gimnazjów od 1 września 2019 r. w naszych szkołach, co wiąże się z koniecznością adaptacji i remontów pomieszczeń na zajęcia z uczniami i tym samym zaangażowaniem na ten cel dodatkowych środków finansowych” - wskazuje.

Na rządowe pieniądze czeka również powiat brodnicki.  „Zwiększenie subwencji jest koniecznością. Jeżeli zwiększona subwencja nie spłynie do 30 września, powiat brodnicki będzie zmuszony ciąć wydatki inwestycyjne w większości już realizowanych inwestycji bądź szukać oszczędności w wydatkach bieżących szkół, co na etapie wdrażania reformy nie jest wskazane” - komentuje Piotr Boiński, starosta brodnicki.

Jak podkreśla, od 2015 r. powiat systematycznie dokłada do realizacji zadań oświatowych, pomimo prowadzonych działań restrukturyzacyjnych szkół.. Środki z udziału w podatku PIT - w tym roku większe o około 1,5 mln złotych - nawet w połowie nie wystarczą na pokrycie dopłat samorządu do subwencji oświatowej.

„W związku z mniejszą liczbą uczniów, koniecznością przygotowania szkół - w szczególności technicznych - do przyjęcia podwójnego rocznika (utrzymanie do tego czasu  szczególnie nauczycieli zawodu), wydatków wynikających ze stopnia awansu zawodowego w tym roku powiat dopłaci - nie licząc inwestycji - ponad 3,1 mln złotych” – wylicza starosta.

Zaznacza przy tym, że to analiza oparta o niepełne dane, gdyż nieznane są jeszcze do końca wyniki naboru do szkół. „Od tego będzie zależała liczba utworzonych oddziałów, a co za tym idzie, mająca wpływ na koszty liczba dodatków za wychowawstwo. Przy wzroście ze 150 do 300 złotych, biorąc pod uwagę stan z czerwca, oznaczałoby to tylko w tym przypadku dodatkowe 72 tysiące złotych rocznie”- wskazuje.

Na wypłatę podwyżek dla nauczycieli samorządy mają otrzymać zwiększoną subwencję oświatową. Trwa poszukiwanie środków w budżecie państwa. Pieniądze mają być dzielone między JST nieco zmienionym algorytmem. Czytaj więcej: Kwestia podziału. Jak będą dzielone między JST pieniądze na podwyżki dla nauczycieli?

Anna Banasik

Opublikowano: 2019-07-10 10:15

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.