Karta w Dzienniku. Nowelizacja Karty nauczyciela została ogłoszona w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja Karty nauczyciela. Nowe przepisy będą obowiązywały w większości od 1 września.

Nowela dotyczy m.in. podwyżek dla nauczycieli, określenia minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie 300 zł i wprowadzenia nowego świadczenia - 1000 zł dodatku socjalnego „na start” dla stażystów. 

Ponadto zmienione zostają przepisy dotyczące pragmatyki awansu zawodowego nauczycieli. Zniesiona została obligatoryjność oceny pracy nauczycieli. Natomiast utrzymana została opinia rady rodziców przy tej ocenie. W zakresie awansu zawodowego przywrócona została ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Skrócone zostały okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego – do 2 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz do 1 roku przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Skrócony został również staż na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy.

Inne zmiany mają charakter doprecyzowujący i porządkujący. Dotyczą przede wszystkim ograniczenia możliwości nadużywania umów o pracę na czas określony, postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, przekazywania dotacji na finansowanie doradztwa metodycznego

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 1 września 2019 r.

Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw - TUTAJ.

aba/


Opublikowano: 2019-07-12 10:05

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.