Przepisy płacowe. Projekt: nowe stawki płacy zasadniczej i dodatek dla nauczycieli przedszkoli

W projekcie rozporządzenia płacowego MEN określa nie tylko stawki wynagrodzenia zasadniczego po  podwyżce, lecz również przesądza, że dodatek za wychowawstwo należy się nauczycielom przedszkoli.

Projekt w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli trafił właśnie do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Nowe stawki

Zgodnie z projektem w związku z podwyżką o 9,6 proc. średniego wynagrodzenia wprowadzoną nowelizacją Karty nauczyciela w takiej samej relacji wzrosną wynagrodzenia zasadnicze.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym ma wynosić co najmniej 2 782 zł dla nauczyciela stażysty, 2 862 zł dla nauczyciela kontraktowego, 3 250 zł dla nauczyciela  mianowanego i 3 817 zł dla nauczyciela dyplomowanego.


Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym z elementów wynagrodzenia średniego. Jego wzrost powoduje także wzrost oraz dodatków od niego zależnych.

Dodatek wychowawczy

Ostatnia nowelizacja Karty nauczyciela określiła minimalną wysokość dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy na poziomie 300 zł. W trakcie prac parlamentarnych środowiska nauczycielskie zgłaszały jednak swoje zaniepokojenie w związku z tak sformułowanym zapisem. Upominali się o nauczycieli pracujących w przedszkolach, którzy pełnią funkcję wychowawcy, ale nie zmieszczą się w ustawowym pojęciu „wychowawca klasy”.

Ministerstwo edukacji chce rozstrzygnąć tę kwestię na poziomie rozporządzenia. „Proponuje się uszczegółowienie przepisów rozporządzenia dotyczących dodatku funkcyjnego i jednoznaczne określenie, że dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym” – wyjaśnia MEN.

Jak czytamy w uzasadnieniu, taka linia wynika z orzecznictwa sądów pracy, które wskazywały, że dodatek ten przysługuje także nauczycielowi przedszkola opiekującemu się oddziałem przedszkolnym.

Z analiz resortu wynika, że większość jednostek samorządu terytorialnego, kierując się orzecznictwem sądowym, wypłacała dodatki nauczycielom, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym.

To oznacza, że samorządy prowadzące przedszkola będą musiały określić wysokość dodatku z tego tytułu w drodze regulaminu wynagradzania.

aba/

Opublikowano: 2019-07-12 11:17

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.