Dużo czasu. Szef MEN: samorządy zdążą z nowymi regulaminami wynagradzania nauczycieli

Jest dużo czasu, aby wszystkie samorządy zdążyły – mówi minister edukacji Dariusz Piontkowski o nowych regulaminach wynagradzania nauczycieli.

Od września dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli będzie musiał wynosić co najmniej trzysta złotych. Dokładną kwotę określą samorządy w drodze regulaminów wynagradzania, a te muszą jeszcze zostać zaopiniowane przez związki zawodowe, uchwalone i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa.

„Już przekazaliśmy do konsultacji i opiniowania projekt rozporządzenia, które mówi o regulaminach wynagradzania. Spokojnie, jest dużo czasu, aby wszystkie samorządy zdążyły” – przekonuje szef MEN Dariusz Piontkowski, dopytywany przez Serwis Samorządowy PAP.

Również wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera nie przewiduje kłopotów. „[Badamy] dwadzieścia parę tysięcy uchwał samorządowych rocznie. Nowe uchwały w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli to naprawdę nie jest problem przy tej skali. Mamy obowiązki, które wynikają z przepisów prawnych i działamy na rzecz samorządów; to jest obowiązek, który musimy spełnić” - podkreślił. „Nie widzę, żeby cokolwiek stało po drodze wojewody czy też rządu. Raczej kwestia sprawności i terminów dotrzymywanych przez samorządy jest tutaj problemem” - dodał.

Dodatek za wychowawstwo będzie przysługiwał nie tylko wychowawcom klas, lecz również nauczycielom pracującym w przedszkolach. Taki zapis zgodnie z projektem MEN znajdzie się w rozporządzeniu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Samorządy, które nie miały dotychczas u siebie takich rozwiązań, będą musiały uwzględnić również te nowe przepisy.

aba/

Opublikowano: 2019-07-12 13:27

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.