Przeciw cięciom. Szef REGI: musimy walczyć przeciwko cięciom w polityce spójności UE

Nowy szef komisji REGI Parlamentu Europejskiego Younous Omarjee wyraził "pełne poparcie" dla priorytetów sojuszu na rzecz silnej polityki spójności po 2020 r.

Sygnatariusze #CohesionAlliance - ogólnounijnego sojuszu na rzecz silnej polityki spójności po 2020 r. – dyskutowali w Brukseli, jak przezwyciężyć zagrożenia wynikające z zapowiadanych cięć i centralizacji tej polityki. Chodzi o przyszłe rozdanie środków unijnych, m.in. na inwestycje w infrastrukturę i wspieranie przedsiębiorczości w miastach i gminach.

Jak powiedział przewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz, witając nowo mianowanego przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI) Younousa Omarjee, wybory europejskie dały PE wyraźny mandat, aby przybliżyć Europę do potrzeb obywateli.

"Polityka spójności oferuje wyjątkowe i potężne narzędzie do osiągnięcia tego celu poprzez zaangażowanie wszystkich odpowiednich podmiotów w każdym regionie europejskim. Razem musimy chronić i ulepszać tę politykę, unikając jej wykorzystywania jako rezerwy gotówkowej " – podkreślił Lambertz.

Nowy szef komisji REGI Parlamentu Europejskiego wyraził "pełne poparcie" dla priorytetów sojuszu, w tym kluczowej roli spójności terytorialnej, eliminacji uwarunkowań makroekonomicznych, uproszczenia reguł i zasady partnerstwa w zarządzaniu planami inwestycyjnymi.

"Musimy wspólnie walczyć przeciwko cięciom w polityce spójności UE w następnym długoterminowym budżecie" – podkreślił Omarjee.

Jak dodał, od czasu wprowadzenia planów oszczędnościowych w czasie kryzysu finansowego władze regionalne i lokalne często otrzymywały nowe obowiązki i zadania; samorządy stanęły też przed nowymi wyzwaniami m.in. zmianami klimatycznymi. Dlatego, w ocenie  Omarjee, należy zapewnić odpowiednie wsparcie z UE dla regionów.

Wiceprezydent regionu Nowa Akwitania i członkini Komitetu Regionów Isabelle Boudineau podkreśliła, że miasta i regiony są "aktorami", a nie "widzami" w procesie zmianach, których potrzebuje Europa. Muszą stawić czoła ważnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatyczne oraz nierówności społeczne i terytorialne.

"Ludzie w Europie, zwłaszcza na obszarach wiejskich, czują się pozostawieni w tyle, jeśli chcemy sprostać oczekiwaniom naszych obywateli, musimy wzmocnić europejską politykę spójności. To nasze kluczowe narzędzie inwestycyjne i solidarnościowe" – zaznaczyła.

W wyniku Brexitu i potrzeby finansowania przez UE nowych priorytetów, takich jak obronność, bezpieczeństwo i kontrola granic zewnętrznych, środki finansowe na politykę spójności w kolejnym długoterminowym budżecie UE mogą zostać obniżone. "Sojusz na rzecz polityki spójności" (#CohesionAlliance) powstał, aby zwiększyć świadomość kluczowej roli polityki spójności.

Inicjatywa, początkowo uruchomiona przez wiodące stowarzyszenia regionów i miast oraz Europejski Komitet Regionów, obecnie została poparta przez ponad 12 tys. indywidualnych sygnatariuszy, 121 regionów, 135 miast i powiatów, 50 stowarzyszeń samorządów regionalnych i lokalnych, 40 członków Parlamentu Europejskiego i 35 stowarzyszeń sektorowych UE.

Oczekuje się, że rozmowy trójstronne między Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą w sprawie wniosków legislacyjnych dotyczących przyszłej polityki spójności zostaną wznowione w październiku. 

kic/

Opublikowano: 2019-07-12 14:03

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.