Spotkanie na Szucha. Szef MEN spotkał się z przedstawicielami ZMP

Kierownictwo MEN spotkało się z przedstawicielami ZMP. Sytuacja samorządów w odniesieniu do finansowania oświaty zaczyna być dramatyczna – powiedział na Szucha prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Blisko 1,5-godzinna rozmowa dotyczyła sytuacji polskiej oświaty i obciążeń finansowych oraz organizacyjnych, z którymi zmagają się samorządy.

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, sekretarz zarządu Związku Miast Polskich, zwracał uwagę na niewystarczające subwencje z budżetu państwa, co skutkuje koniecznością dokładania coraz większych środków z budżetów gmin i miast.

„Sytuacja samorządów w odniesieniu do finansowania oświaty zaczyna być dramatyczna. Wydatki rosną w sposób skokowy i nie są w wystarczający sposób zabezpieczone w subwencji przekazywanej przez państwo” – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński cytowany w komunikacie ZMP. „Z roku na rok problem się pogłębia. Jesteśmy na ostrym zakręcie i za chwilę z niego wypadniemy, jeśli nie będzie reakcji po stronie rządu. Dobrze jednak, że nowy minister podejmuje się dialogu” – dodał.

Prezydent przedstawił ministrowi listę postulatów, przygotowanych m.in. przez ZMP w ramach Kwadratowego Stołu Edukacyjnego oraz opracowany raport o finansowaniu oświaty w Polsce w latach 2004-2018.

Minister Dariusz Piontkowski zapewnił, że zarówno on, jak i premier Mateusz Morawiecki dostrzegają potrzebę przeznaczenia dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zwiększonego wynagrodzenia nauczycieli.

„Minister edukacji zadeklarował, że nie było i nie ma mowy o tym, by podwyżki były finansowane wyłącznie z dotychczasowej subwencji, dlatego przeznaczone zostaną na ten cel dodatkowe środki już w budżecie państwa na bieżący rok” – informuje w komunikacie MEN.

W połowie sierpnia mają zostać wznowione spotkania zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z udziałem przedstawicieli rządu, samorządu i związków zawodowych. Obecnie trwają także prace nad nowym modelem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który będzie uwzględniał m.in. rozwiązania w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Źródło: ZMP, MEN

aba/

Opublikowano: 2019-07-15 11:44

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.