Przepisy podatkowe. Unijne samorządy popierają głosowanie większością kwalifikowaną w kwestiach podatkowych

Europejski Komitet Regionów poparł głosowanie większością kwalifikowaną w kwestiach podatkowych. Zaapelował też o zniesienie zwolnień podatkowych dla paliw lotniczych.

Komitet Regionów przyjął opinię, w której poparł propozycję Komisji Europejskiej, aby zmienić proces podejmowania decyzji podatkowych w UE z jednomyślności na głosowanie większością kwalifikowaną.

W opinii przygotowanej przez burmistrza francuskiej miejscowości Coulaines Christophe’a Rouillona podkreślono potrzebę wspólnych wysiłków w dziedzinie opodatkowania, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z oszustwami podatkowymi i handlem transgranicznym oraz zmianą klimatu, gdyż ich konsekwencje są odczuwalne na szczeblu lokalnym.

Komitet Regionów wskazał w opinii, że w celu zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania w całej Europie państwa członkowskie muszą w skoordynowany sposób uaktualnić swoje przepisy podatkowe. Tymczasem opodatkowanie na szczeblu UE pozostaje ostatnią polityką podlegającą jednomyślnemu głosowaniu. Zdaniem samorządowców, sprowadza to wspólne polityki do poziomu najmniejszego wspólnego mianownika, przez co postępy są zbyt powolne i za mało ambitne, aby sprostać aktualnym wyzwaniom.

Jak podkreślił Christophe Rouillon, opodatkowanie nie powinno stać się najsłabszym ogniwem integracji europejskiej. „Głosowanie jednomyślnie w sprawach podatkowych uniemożliwiło dokonanie głębokich reform mimo najnowszych osiągnięć technologicznych, zmian na rynku i bardziej mobilnej bazy podatkowej” – zauważył Francuz.

Według szacunków, na które powołuje się Komitet Regionów, co roku budżety publiczne w UE tracą od 50 do 70 mld euro ze względu na strategie unikania opodatkowania. Liczba ta wzrasta do 160–190 mld euro, jeżeli uwzględni się szacowane straty wynikające z indywidualnych ustaleń podatkowych dużych przedsiębiorstw wielonarodowych.

„Państwa członkowskie powinny zrozumieć, że wspólne europejskie podejście pozwala na zwiększenie dochodów z podatków i zapewnia większą sprawiedliwość podatkową niż w wypadku połączonej suwerenności podatkowej wszystkich państw UE, która zawiera pewne luki systemowe. W opinii zdecydowanie popieramy bardziej ambitną unijną politykę podatkową” – zaznaczył Rouillon.

W ocenie Komitetu Regionów, silniejsza koordynacja kwestii podatkowych nie tylko przyczyniłaby się do intensyfikacji walki z przestępstwami finansowymi, agresywnym planowaniem podatkowym i nieuczciwą konkurencją podatkową, lecz również zmniejszyłaby koszty administracyjne ponoszone przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność transgraniczną, co mogłoby przynieść firmom oszczędności w wysokości 15 mld euro rocznie.

Członkowie Komitetu popierają zaproponowane przez KE stopniowe wdrażanie nowego systemu głosowania, począwszy od inicjatyw, które nie wpływają bezpośrednio na prawa do nałożenia podatku ani na podstawy lub stawki opodatkowania państw członkowskich, lecz są niezbędne do poprawy współpracy administracyjnej i wzajemnej pomocy w zwalczaniu oszustw podatkowych i unikania opodatkowania.

Ponadto Komitet postuluje, aby pierwszy etap obejmował inicjatywy mające na celu pomoc unijnym przedsiębiorstwom w przestrzeganiu zobowiązań podatkowych, co szczególnie dla MŚP stanowi duże wyzwanie w kontekście działalności transgranicznej.

Jednocześnie KR chciałby uwzględnienia wśród priorytetowych kwestii opodatkowania związanego ze środowiskiem, a zwłaszcza opodatkowania w sektorze lotnictwa, co mogłoby mieć bardzo pozytywne skutki z punktu widzenia zasobów własnych UE.

kic/
Opublikowano: 2019-07-15 12:02

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.