Głos mieszkańców. Badania ankietowe w gminie Świdnica związane ze strategią jej rozwoju

W gminie Świdnica mieszkańcy zostaną zapytani – w badaniach ankietowych – o jej funkcjonowanie. Wiąże się to z rozpoczęciem prac nad opracowaniem strategii rozwoju tej gminy na lata 2020-2027.

W ankietach mieszkańcy będą odpowiadać m.in. na następujące pytania:

• Jak ocenia Pani/Pan swoją miejscowość jako miejsce do życia?

• Co decyduje, że mieszka Pani/Pan w swojej miejscowości?

• Czy w najbliższym czasie zamierza Pani/Pan zmienić miejsce zamieszkania?

• Jakie kierunki zmian w swojej miejscowości uważa Pani/Pan za najbardziej pożądane?

• Jakie inwestycje w Pani/Pana miejscowości powinny mieć pierwszeństwo?

Pełną treść ankiety można znaleźć pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezQkf02l-Cka6a8wJop_OOcFDMW9rOXvhbWZBVz9YDrTpzDA/viewform

Badania ankietowe wśród mieszkańców gminy Świdnica będą trwały od 11 lipca do 31 sierpnia. Ankieterzy będą posiadać imienne identyfikatory. Badania będą anonimowe, prowadzone pod kierunkiem dr Jerzego Tutaja.

Mają one związek z tym, że 4 lipca 2019 r. Rada Gminy Świdnica podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju Gminy Świdnica na lata 2020 – 2027. „Opracowanie Strategii w nowej perspektywie czasowej podyktowane jest m.in. koniecznością weryfikacji i zmian dotychczasowych kierunków rozwoju gminy oraz dostosowaniem jej do dokumentów strategicznych opracowywanych dla nowej perspektywy finansowania w skali kraju, województwa i powiatu” – pisze Urząd Gminy Świdnica w swym komunikacie na ten temat. „Nowe opracowanie będzie podstawą do przygotowywania dokumentów programowych w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych, w ramach programów finansowanych w okresie 2020 – 2027”.

Urząd w tym samym komunikacie zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w badaniach.

jmk/

Na podstawie: UG Świdnica

Opublikowano: 2019-07-15 08:22

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.