Wesprą firmy. Koniński urząd miasta w nowy sposób tworzy program wspierania przedsiębiorczości

Koniński magistrat tworzy program wspierania przedsiębiorczości, ale przy użyciu nowych metod, we współpracy m.in. z przedsiębiorcami.

„Nie za urzędniczym biurkiem, ale we współpracy z praktykami takimi jak: przedsiębiorcy, nauczyciele, specjaliści zajmujący się doradztwem dla firm powstaje program wspierania przedsiębiorczości skierowany m.in. do młodych koninian. Prace nad nim właśnie się zaczęły. Finał poznamy pod koniec września” – pisze koniński urząd miasta na swej stronie internetowej.

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Konin zaproponował nowe otwarcie w kwestii tworzenia programu wspierania przedsiębiorczości. Chodzi o to, żeby podejść do tematu z różnych stron, opierając się na wiedzy i doświadczeniu koninian. Dlatego do udziału w pierwszym spotkaniu warsztatowym, które odbyło się 9 lipca w ratuszu, zaproszono przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, radnych, przedstawicieli szkół średnich, pracowników urzędu.

Jak informuje Mariusz Piotrowski z Wydziału Rozwoju Gospodarczego, praca odbywa się metodą Service Design. - Jest to podejście, w którym punktem wyjścia do szukania rozwiązań są zidentyfikowane potrzeby i problemy przedsiębiorców oraz młodych ludzi wkraczających na rynek pracy. Istotnym jest jednak to, aby wypracowane rozwiązania nie tylko odpowiadały na potrzeby, ale umożliwiały realizację celów oraz wpisywały się w strategię działania miasta – wyjaśnia Piotrowski.

Efektem pierwszego warsztatu jest określenie ram, w których działać ma projekt, stworzenie wizji, wskazanie ograniczeń, na jakie można po drodze trafić, analiza dotychczasowych doświadczeń czy określenie kluczowych wyzwań.

Kolejne etapy pracy nad programem to: wywiady z przedsiębiorcami oraz młodymi mieszkańcami miasta (uczniami i studentami). Wnioski, które zostaną wypracowane w wyniku tych badań, będą stanowić punkt wyjścia do tworzenia nowych usług i rozwiązań wspierających przedsiębiorczość. Odbędzie się to na dwudniowym warsztacie 6-7 sierpnia, którego efektem będą propozycje działań na rzecz wsparcia przedsiębiorców i pobudzania przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Pod koniec 2018 roku w Koninie było ogółem 8017 podmiotów gospodarczych, w tym: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 5 855, spółki handlowe – 890, spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 116, pozostałe to m.in. spółdzielnie
i stowarzyszenia.

jmk/

Na podstawie: UM Konin

Opublikowano: 2019-07-16 06:42

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.