Zrównoważona UE. Wiodącą zasadą dla Europy musi być zrównoważony rozwój

Cele zrównoważonego rozwoju powinny być podstawą długoterminowej strategii UE na rzecz zrównoważonej Europy do 2030 r. – uznali uczestnicy dyskusji w Europejskim Komitecie Regionów (KR), w której wziął udział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen.

Jak powiedział wiceprzewodniczący KE, "Komitet Regionów, miasta, gminy i regiony są głównymi partnerami w dziedzinie wdrażania i innowacji". "Bez tego bliskiego związku nie udało by się nam osiągnąć celów ustalonych wspólnie na szczeblu UE" – podkreślił Katainenem.

Przewodniczący Komitetu Karl-Heinz Lambertz podkreślił natomiast, że jeżeli UE chce pokazać, iż poważnie traktuje kwestie równości i zmiany klimatu, zrównoważony rozwój musi być czymś więcej niż uwagą na marginesie, ale zamiast tego musi stanowić główny punkt odniesienia w nowej dekadzie.

"Choć godne ubolewania jest to, że państwa członkowskie UE nie miały odwagi, by w pełni zobowiązać się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju na 2030 r., nasz Komitet będzie kontynuować przekaz, że nie mamy alternatywy. Musimy budować zrównoważoną UE, współpracując z jej regionami i miastami" – powiedział Lambertz.

17 celów zrównoważonego rozwoju – przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ we wrześniu 2015 r. – to plan wytyczający przyszły kierunek rozwoju gospodarczego i społecznego naszej planety w przyszłości. Każdy z 17 celów wyznacza konkretne cele (ogółem 169 celów) z zamiarem wyeliminowania ubóstwa, ochrony środowiska i zapewnienia dobrobytu do 2030 r. W styczniu 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła dokument otwierający debatę na temat bardziej zrównoważonej Europy, proponując trzy scenariusze dotyczące tego, w jaki sposób można osiągnąć cele i zadania. Jednym z proponowanych scenariuszy było przyjęcie przez UE nadrzędnej strategii UE w zakresie zrównoważonego rozwoju. Europejski Komitet Regionów chce pójść o krok dalej.

Jak wskazuje Komitet Regionów, biorąc pod uwagę, że 65 proc. z 169 celów szczegółowych zawartych w 17 celach zrównoważonego rozwoju nie może zostać osiągnięte bez zaangażowania podmiotów szczebla niższego niż krajowy, podejście oddolne i wielopoziomowe sprawowanie rządów mają nadrzędne znaczenie dla osiągnięcia ambitnych celów określonych w programie działań ONZ na 2030 r.

Z przeprowadzonego niedawno przez KR badania dotyczącego lokalnego i regionalnego wkładu w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, zrealizowanego wspólnie z OECD (Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), wynika, że 59 % respondentów jest w trakcie realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

kic/

Opublikowano: 2019-07-16 13:25

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.