Urlop samorządowca. Prawo do urlopu pracowników samorządowych uregulowane jest w Kodeksie pracy

Prawo do urlopu wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta, podobnie jak pozostałych pracowników samorządowych, jest uregulowane w Kodeksie pracy - wyjaśnia PIP.

Jak zaznaczył Departament Prawny Państwowej Inspekcji Pracy, wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) są organami administracji publicznej; są także pracownikami samorządowymi, zatrudnionymi na podstawie wyboru. Ich status pracowniczy reguluje ustawa o pracownikach samorządowych oraz Kodeks pracy.

Według PIP, prawo do urlopu tych osób, podobnie jak pozostałych pracowników samorządowych, jest uregulowane w Kodeksie pracy. Stosownie do przepisów ustawy w trakcie trwania zatrudnienia pracownicy (w tym wójt, burmistrz, prezydent miasta) mają prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego.

Jak podkreślił Departament Prawny, co do zasady urlop powinien być udzielony w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeżeli pracownik nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego w tym okresie, pracodawca jest obowiązany udzielić tego urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

W opinii prawnej PIP zaznaczono, że czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta) związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady gminy. Natomiast pozostałe czynności - także związane z udzielaniem urlopu - wykonuje wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy.

Z wystąpień pokontrolnych regionalnych izb obrachunkowych wynika, że w samorządach zdarzają się przypadki nieudzielania urlopu wójtowi przez kilka lat, a następnie wypłaty ekwiwalentu na koniec kadencji.
Eksperci winią za to obecny kształt przepisów, wskazując, że trudno wyobrazić sobie sekretarza, który będąc podwładnym wójta, miałby go zmusić do pójścia na urlop.

kic/

Opublikowano: 2019-07-18 11:43

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.