Sprzeciw związku. Oświadczenie władz Związku Gmin Wiejskich RP w sprawie zatrzymania przez CBA wójta gminy Lesznowola

Władze Związku Gmin Wiejskich RP protestują – w formie pisemnego oświadczenia - przeciwko zatrzymaniu przez CBA wójt Lesznowoli, Jolanty Batyckiej-Wąsik.

Przypomnijmy. 10 lipa wójt Lesznowoli Jolanta Batycka-Wąsik została zatrzymana przez CBA. Zatrzymanie miało być wynikiem śledztwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zgromadzony przez śledczych materiał ma wskazywać na „możliwe nieprawidłowości przy gospodarowaniu nieruchomościami na terenie gminy poprzez zawarcie w 2013 r. i 2014 r. umów dzierżawy z naruszeniem wymogów formalnych opisanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami”.

Według funkcjonariuszy CBA podjęcie przez wójt „niezasadnej decyzji o odstąpieniu od jednej z umów skutkowało wypłaceniem odsetek w wysokości ok. 1,3 mln zł i tym samym wyrządzenie szkody w majątku gminy”.

„Ustalenia śledczych wskazują ponadto na przekroczenie uprawnień w zakresie czynności podejmowanych jako organ podatkowy w latach 2012-2015, poprzez niezasadne umarzanie należności podatkowych na rzecz szeregu powiązanych ze sobą spółek, w celu osiągnięcia przez te spółki korzyści majątkowej w wysokości ok. 2,6 mln zł” - podało CBA w komunikacie prasowym.

Poniżej publikujemy pisemne oświadczenie zarządu Związku Gmin Wiejskich RP w tej sprawie:

„Zdecydowany sprzeciw Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej budzą podjęte w ostatnich dniach działania w stosunku do Pani Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, Wójta Gminy Lesznowola. Mając na uwadze trwające od dwóch lat postępowanie i pełną otwartość Pani Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik w wyjaśnieniu podejmowanych przez nią działań i decyzji w ramach pełnionej funkcji wójta, niezrozumiałym było jej zatrzymanie.

Należy podkreślić, że włodarze gmin podejmując decyzje administracyjne często muszą się kierować wieloma bardzo złożonymi przesłankami, które mogą być obarczone ryzykiem, analogicznym jak w działalności gospodarczej. Jednak zawsze kierują się przede wszystkim dobrem lokalnych społeczności. W przypadku skrajnej rozbieżności poprawności postępowania włodarzy gmin, rozstrzygnięcie należy do sądu. Również w tym przypadku o ile zajdzie taka potrzeba, to sąd powinien rozstrzygnąć racje stron a w międzyczasie nie powinny być stosowane wobec osoby, wobec której prowadzona jest sprawa, niczym nie uzasadnione szczególne środki zapobiegawcze.

Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik jest osobą o wielkich zasługach w działaniu na rzecz lokalnej społeczności. Od 20 lat, od kiedy pełni funkcję Wójta Gminy Lesznowola, niezmiennie ma bardzo wysokie poparcie i zaufanie mieszkańców, a sama zawsze na pierwszym miejscu stawia ich dobro. Ufamy w szybkie i sprawiedliwe wyjaśnienie sprawy.”

jmk/

Opublikowano: 2019-07-19 13:19

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.