MF o audycie. Ankieta MF dot. audytu służy wyłącznie zebraniu informacji; bez związku z ofertami

Ankieta Ministerstwa Finansów dotycząca funkcjonowania audytu w jednostkach samorządu terytorialnego służy wyłącznie zebraniu informacji; nie ma związku z ofertami – podkreśla resort.

MF zastrzega w komunikacie, że ankieta nie ma związku z ofertami dot. przeprowadzania ocen zewnętrznych funkcji audytu wewnętrznego, składanymi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

"Zgodnie z pismem wiceministra finansów Leszka Skiby z 22 lipca br., znak: PW1.502.32.2019, ankieta dotycząca funkcjonowania audytu w jst służy wyłącznie zebraniu informacji z jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Finansów (MF) nie wyraziło i nie wyraża zgody na wykorzystywanie ww. pisma do celów innych, niż wynikający z jego treści oraz kontekstu jego zamieszczenia na stronie internetowej MF" – czytamy w komunikacie resortu.

Jak zaznaczyło ministerstwo, oferty składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które świadczą m.in. usługi w zakresie przeprowadzania ocen zewnętrznych funkcji audytu wewnętrznego, nie są związane z działaniami prowadzonymi przez MF.

Resort przypomniał też, że zgodnie ze wskazówkami, które wynikają ze standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, termin przeprowadzenia oceny zewnętrznej funkcji audytu wewnętrznego oraz wybór osób lub podmiotu przeprowadzającego taką ocenę, powinien wynikać ze spełnienia następujących przesłanek:

1) w komórce audytu wewnętrznego jednostki sektora finansów publicznych opracowano, wdrożono i stosuje się program zapewniania i poprawy jakości;
2) kierownik jednostki oraz kierownik komórki audytu wewnętrznego podjęli decyzję o potrzebie przeprowadzenia takiej oceny zewnętrznej, biorąc przy tym pod uwagę termin pomiędzy ocenami zewnętrznymi, o którym mowa w standardach audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych;
3) kierownik jednostki oraz kierownik komórki audytu wewnętrznego ustalili wymogi dla osoby lub osób przeprowadzających ocenę zewnętrzną funkcji audytu wewnętrznego, w zakresie zapewnienia:
- niezależności od jednostki, w której przeprowadzana jest ocena;
-wysokich kompetencji (wiedzy i doświadczenia) w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego oraz przeprowadzania ocen zewnętrznych funkcji audytu wewnętrznego.

Opublikowano: 2019-08-05 10:59

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.