Noc bez burmistrza. Wojewoda małopolski uchylił uchwałę Krakowa o nocnym burmistrzu

Wojewoda małopolski uchylił uchwałę radnych Krakowa o nocnym burmistrzu, którego – zgodnie z dokumentem – miał powołać prezydent miasta. Postępowanie nadzorcze wojewody wykazało, że rada miasta przekroczyła kompetencje, narzucając prezydentowi taki obowiązek.

Wojewoda nie podważa potrzeby powołania nocnego burmistrza, ale stwierdza, że uchwała o powołaniu osoby na to stanowisko jest niezgodna z prawem.

"Rada miasta nie posiada kompetencji do kreowania obowiązków i powierzania ich wykonania prezydentowi miasta" – czytamy w treści rozstrzygnięcia nadzorczego przesłanego we wtorek PAP przez Joannę Paździo, rzecznik prasową wojewody małopolskiego Piotra Ćwika.

Z pisma wynika także, że uchwała kierunkowa w rzeczywistości nie ma charakteru kierunkowego, bo zawiera m.in. katalog 11 zadań nocnego burmistrza, określa, że na stanowisko powinien zostać powołany do końca tego roku tak, by na sezon turystyczny 2020 burmistrz nocny i jego komisja już funkcjonowały.

"Uchwała kierunkowa nie powinna zawierać tak konkretnych wytycznych, lecz powinna zawierać jedynie ogólne wskazówki, rekomendacje" – wyjaśniła rzecznik, zwracając uwagę, że prezydent miasta kieruje urzędem miasta.

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego przewodniczący Rady Miasta Krakowa wskazał, że uregulowania w uchwale stanowią jedynie wskazówki oraz strategię działania dla prezydenta Krakowa. Jak ocenił, "ani w treści uchwały, ani w uzasadnieniu do projektu uchwały nie znajdują się sformułowania pozwalające przyjąć, iż stanowisko nocnego burmistrza miałoby być stanowiskiem urzędniczym utworzonym w ramach Urzędu Miasta Krakowa; tę kwestię Rada Miasta Krakowa pozostawiła do uregulowania organowi wykonawczemu gminy".

Po otrzymaniu informacji o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie legalności uchwały prezydent Krakowa nie zajął stanowiska. Po przyjęciu uchwały 26 czerwca ocenił, że trzeba się zastanowić nad ustanowieniem nocnego burmistrza, który ma pełnić rolę bardziej doradczą, pamiętając, że w mieście pracuje całą dobę wiele instytucji, które dbają o jego funkcjonowanie i bezpieczeństwo także w nocy.

Radni Krakowa 26 czerwca zdecydowali (za – 25 radnych, przeciw – 11), że w mieście powinien być nocny burmistrz. W przyjętej wówczas uchwale kierunkowej zobowiązali prezydenta Krakowa do powołania takiego urzędnika. Nocny burmistrz miałby mieć duże uprawnienia powierzone mu przez prezydenta. Zajmowałby się takimi sprawami, jak m.in. hałas wywołany przez mieszkańców i turystów, bezpieczeństwo w miejscach najczęściej odwiedzanych nocą i zwiększenie efektywności komunikacji nocnej. Urzędnik stałby na czele komisji złożonej z przedstawicieli różnych grup społecznych zainteresowanych tym, żeby życie nocne Krakowa nie było uciążliwe. Komisja miałaby wypracowywać rozwiązania konkretnych problemów, które nocny burmistrz przedstawiałby władzom miasta.

Pomysłodawcami uchwały byli radni klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wskazywali, nocnego burmistrza ma wiele miast na świecie, zwłaszcza tych, które, tak jak Kraków, odwiedza dużo turystów, i w których może dochodzić do konfliktów między potrzebami przyjezdnych i mieszkańców. Mają go m.in. Amsterdam, Berlin, Londyn i Paryż.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

bko/ joz/


Opublikowano: 2019-08-06 14:13

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.