Koniec naboru. 213 miast złożyło wnioski w programie "Rozwój lokalny"

Zakończył się nabór zarysów projektów w ramach Programu "Rozwój lokalny" finansowanego z funduszy EOG i funduszy norweskich; wnioski projektowe złożyło 213 miast - poinformował Związek Miast Polskich.

Ogłoszony 6 maja br. nabór zakończył się 22 lipca br. Wnioski przechodzą teraz ocenę formalną, a następnie merytoryczną. "Następnie Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających wybierze około 50 zarysów do II etapu naboru - przygotowania i złożenia kompletnych propozycji projektów" - podaje ZMP.

Program "Rozwój lokalny" ma wzmacniać spójność społeczną i gospodarczą poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardów życia mieszkańców małych i średnich miast. Wsparcie można pozyskać np. na przechodzenie na odnawialne źródła energii czy niskoemisyjny transport publiczny, projekty ograniczające bezrobocie i migrację zarobkową do dużych ośrodków miejskich, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy. Szansę na dofinansowanie mają też projekty mieszkaniowe oraz poprawiające funkcjonowanie administracji samorządowej.

Pieniądze na sfinansowanie projektów pochodzą z Funduszy norweskich i EOG, czyli specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Na mocy umowy, podpisanej w marcu przez ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz ambasadora Norwegii Olava Myklebusta na realizację Programu "Rozwój lokalny" przeznaczono kwotę 117,6 milionów euro, z czego 15 proc. czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy. Program jest skierowany do 255 małych i średnich miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą. Miejscowości te zostały wskazane podczas badania przeprowadzonego przez Polską Akademię Nauk.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. Polska już po raz trzeci korzysta z tych pieniędzy. W ostatniej, drugiej edycji Funduszy - 2009-2014 - pula środków dla Polski wynosiła 578,1 miliona euro. Umożliwiła ona dofinansowanie ponad 1300 projektów. W III edycji Funduszy, Polska z alokacją 809,3 milionów euro (z łącznej puli ponad 2,8 miliarda euro), podobnie jak w poprzednich edycjach, pozostanie największym beneficjentem tych pieniędzy w UE.

Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Poszczególne programy III edycji Funduszy będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątek stanowią, podobnie jak w poprzednich edycjach, obszary "Społeczeństwo obywatelskie" oraz "Dialog społeczny - godna praca", które będą zarządzane przez darczyńców (odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway).

Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 r. Wyjątek stanowi Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.

js/Opublikowano: 2019-08-07 11:32

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.