Polkowice: Gospodarka odpadami przejdzie pod Związek

Podczas dzisiejszej (08.08) sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie podjęli decyzję o wystąpieniu Gminy Polkowice z Polkowickiej Doliny Recyklingu (PDR). Teraz gminne udziały w spółce nieodpłatnie przejmie Związek Gmina Zagłębia Miedziowego (ZGZM).

Przejęcie przez Związek stu procent udziałów w PDR pozwoli m. in. powierzyć tej spółce zadania odbioru i zagospodarowania odpadów w trybie bezprzetargowym (in-house). Natomiast mieszkańcom zagwarantuje stabilność działającego od wielu lat systemu. Taki model działalności pozwoli również szybciej reagować na częste zmiany w prawie.

Podwyżka opłat za odbiór odpadów dotyka obecnie wszystkie samorządy w Polsce. Podyktowane to jest m. in. wzrostem kosztów funkcjonowania całego systemu odbioru i transportu odpadów, ich odzysku i unieszkodliwiania oraz funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Nie inaczej będzie na terenie Gminy Polkowice. Przypomnijmy, że ustalona u nas w 2016 r. opłata za wywóz odpadów, mimo rosnących kosztów funkcjonowania systemu, nie była zwiększana, co w konsekwencji spowoduje znaczną, jednorazową podwyżkę. W najbliższym czasie nasi mieszkańcy będą musieli dostosować do nowych przepisów obligujących do segregacji odpadów biodegradowalnych. A uruchomienie takiej zbiórki będzie generowało kolejne koszty, spowodowanej głównie znaczną podwyżką opłaty środowiskowej, tzw. opłaty marszałkowskiej, która naliczana jest za składowanie 1 t odpadów na składowisku. Obecnie to kwota 170 zł, ale w przyszłym roku ma wzrosnąć do ponad 270 zł!

Dotychczasowa umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wygasa z końcem września. W ogłoszonym przez ZGZM przetargu oferty złożyły dwie firmy, ale tylko jedna spełniła warunku formalne. Złożona oferta opiewała na kwotę ponad 77 mln, co spowodowałby wzrost opłat za śmieci z 35 zł dla gospodarstwa wielorodzinnego, do ok. 135 zł. Dzięki transferowi spółki do ZGZM podwyżka nie będzie aż tak drastyczna. Nowe stawki na odbiór i zagospodarowanie odpadów powinniśmy poznać pod koniec września.
W drugiej połowie sierpnia planowane jest Zgromadzenie ZGZM, na którym samorządowcy podejmą decyzję o przyjęciu w swoje struktury Polkowickiej Doliny Recyklingu.

Opublikowano: 2019-08-09 11:00

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.