Sposób na drożyznę

Pod koniec ubiegłego tygodnia polkowiccy radni jednogłośnie zdecydowali o wystąpieniu gminy z Polkowickiej Doliny Recyklingu (PDR). Teraz gminne udziały w spółce nieodpłatnie przejmie Związek Gmina Zagłębia Miedziowego (ZGZM). Ma to zapobiec drastycznym podwyżkom opłaty za śmieci. 
 
Jak poinformowała gmina, przejęcie przez Związek stu procent udziałów w PDR pozwoli m. in. powierzyć tej spółce zadania odbioru i zagospodarowania odpadów w trybie bezprzetargowym (in-house). Natomiast mieszkańcom zagwarantuje stabilność działającego od wielu lat systemu. Taki model działalności pozwoli również szybciej reagować na  częste zmiany w prawie.

Dotychczasowa umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wygasa z końcem września. W ogłoszonym przez ZGZM przetargu oferty złożyły dwie firmy, ale tylko jedna spełniła warunku formalne. Złożona oferta opiewała na kwotę ponad 77 mln, co spowodowałby wzrost opłat za śmieci z 35 zł dla gospodarstwa wielorodzinnego, do ok. 135 zł. Jak zapewnia gmina, dzięki transferowi spółki do ZGZM podwyżka nie będzie aż tak drastyczna.

Nowe stawki na odbiór i zagospodarowanie odpadów mieszkańcy poznają pod koniec września. W drugiej połowie sierpnia planowane jest Zgromadzenie ZGZM, na którym samorządowcy podejmą decyzję o przyjęciu w swoje struktury Polkowickiej Doliny Recyklingu.

Podwyżka opłat za odbiór odpadów dotyka obecnie wszystkie samorządy w Polsce. Jest to związane m. in. ze wzrostem kosztów funkcjonowania całego systemu odbioru i transportu odpadów, ich odzysku i unieszkodliwiania oraz funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów.

W gminie Polkowice od 2016 r. obowiązuje ta sama stawka opłaty za wywóz odpadów. Jednak jak poinformowały władze gminy, w najbliższym czasie mieszkańcy będą musieli dostosować do nowych przepisów obligujących do segregacji odpadów biodegradowalnych. A uruchomienie takiej zbiórki będzie generowało kolejne koszty, spowodowanej głównie znaczną podwyżką opłaty środowiskowej, tzw. opłaty marszałkowskiej, która naliczana jest za składowanie 1 t odpadów na składowisku. Obecnie to kwota 170 zł, ale w przyszłym roku ma wzrosnąć do ponad 270 zł.

Na podst UG Polkowice

mp/
 
Opublikowano: 2019-08-12 11:21

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.