Najlepsza przestrzeń. Konkurs samorządu województwa śląskiego

Trwa głosowanie w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2019. Konkurs organizuje samorząd tego regionu.

Organizuje go we współpracy ze śląskimi oddziałami Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich. Zwycięzców wyłania jury złożone z przedstawiciela zarządu województwa oraz członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Częścią konkursu jest internetowy plebiscyt, którego zwycięzca dostaje Nagrodę Internautów. Głosowanie publiczności w tym plebiscycie ruszyło 1 sierpnia i potrwa do końca tego miesiąca.

Do tegorocznej 20-tej jubileuszowej edycji konkursu zgłoszono 33 obiekty, które zlokalizowane są na terenie 20 gmin województwa. Większość z nich ma charakter rekreacyjno – sportowy. Są to zarówno obiekty kameralne, np. podwórka sfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego, jak i międzygminne, np. Żelazny Szlak Rowerowy.
Cele i zadania konkursu to:

• kształtowanie wizerunku województwa śląskiego jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania, inwestowania i wypoczynku,
• promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących wysokiej jakości przestrzenie publiczne, poprawiające jakość życia mieszkańców regionu,
• promocja samorządów lokalnych dbających o ład przestrzenny i jakość przestrzeni publicznych,
• promocja projektantów tworzących wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne,
• wzmacnianie konkurencyjności regionu w oparciu o jego wysokie walory przestrzenne i krajobrazowe,
• stymulowanie korzystnych przemian dotyczących obszarów i obiektów przemysłowych dla podkreślenia kulturowej tożsamości regionu,
• wspieranie idei demokratyzowania się miast poprzez realizacje przestrzeni publicznych jako ważnej przestrzeni integrującej mieszkańców,
• podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania wysokiej jakości przestrzeni.
• inspirowanie samorządów do podejmowania działań w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych.

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu odbędzie się w październiku br., podczas uroczystej Gali organizowanej w Muzeum Śląskim z okazji XX – lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2019.

Więcej informacji: https://npp.slaskie.pl

jmk/

Opublikowano: 2019-08-12 07:02

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.