Czas na rodzinę. Nowy projekt MOPS w Pile mający na celu wsparcie rodzin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile rozpoczął realizację projektu „Czas na rodzinę”, oferującego pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla rodzin, a także grupy samopomocowe.

Może nim zostać objętych 180 rodzin, bez względu na kryterium dochodowe.

Pilski magistrat poinformował, że „Czas na rodzinę” to projekt współfinansowany z funduszy europejskich. Jego całkowita wartość wynosi ponad milion złotych. Wkład gminy Piła – 50 tys. zł.

- Projekt ma pomóc w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich w rodzinach, które mają problemy wychowawcze z dziećmi – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile Wanda Kolińska. - W tym przypadku poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne będzie prowadzone przede wszystkim w domach, choć zajęcia grupowe w ośrodku też się będą odbywały.

W ramach projektu, poza poradnictwem, planowane jest także utworzenie czterech grup samopomocowych „Kawiarenka dla rodziców” oraz warsztatów „Szkoła dla rodziców”.

- Z poradnictwem psychologicznym dla dzieci jest problem w całym kraju i nie wiem, czy takie usługi w ramach Narodowego Fundusz Zdrowia są gdziekolwiek realizowane - podkreśla prezydent Piły Piotr Głowski. - A osób, które wymagają takiej pomocy, jest coraz więcej i nic w tym dziwnego, bo i czasy są coraz bardziej skomplikowane.

Projekt rozpocznie się 1 września i będzie realizowany do 31 sierpnia 2022 r.

Kierownik działu aktywizacji MOPS w Pile Agnieszka Janus informuje, że "zgłaszać można się już teraz, a opieką asystenta zostaną objęte wszystkie rodziny, w tym te, które już korzystają z takiej pomocy".

- Planujemy zatrudnienie dwóch dodatkowych asystentów rodziny. Do końca roku planowana jest rekrutacja 80 rodzin, a do końca projektu kolejnych 100 – łącznie 180 rodzin - dodaje.

Pilski magistrat przypomina, że program „Czas na rodzinę” to efekt doświadczeń wyniesionych z prowadzenia m.in. programu „AS – Aktywni i Samodzielni”, który jest nadal realizowany. W jego ramach wsparciem asystentów domowych objęto 204 osoby, w tym 40 osób niepełnosprawnych, 50 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, 110 osób niesamodzielnych i 4 kandydatów do pełnienia funkcji asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

jmk/

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP, UM Piła

Opublikowano: 2019-08-12 06:46

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.