Europejska Sieć. Polska uzyska wsparcie eksperckie w procesie realizacji polityki miejskiej

Polska będzie w gronie państw zrzeszonych w Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach: Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - informowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Uchwałę w tej sprawie przyjęła Rada Ministrów.

Według MIiR, główne korzyści z przystąpienia naszego kraju do Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach: Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUKN EGTC) to przede wszystkim wsparcie eksperckie w procesie realizacji polityki miejskiej w Polsce oraz dostęp do analiz i ekspertyz z zakresu rozwoju miast i realizacji polityki miejskiej. Chodzi o materiały niezbędne dla poprawy efektywności realizacji tej polityki w Polsce.

Zgoda na przystąpienie Polski do Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach oraz upoważnienie Ministra Inwestycji i Rozwoju do reprezentowania naszego kraju w ugrupowaniu to zapisy projektu uchwały, które rząd przyjął we wtorek.

EUKN EGTC posiada doświadczenie i wiedzę w dziedzinie polityki miejskiej oraz badań i praktyki. Jako sieć państw członkowskich Unii Europejskiej i instytutów wiedzy, jest głęboko zaangażowana w kształtowanie polityki UE.

Dzięki swojemu piętnastoletniemu doświadczeniu w obszarze rozwoju miast jest liderem w badaniu oraz rozpowszechnianiu wiedzy i postępów w zakresie europejskiej polityki miejskiej. Oferuje dostosowane do potrzeb usługi badawcze, analizy eksperckie oraz wsparcie praktyczne w formie tzw. Policy Labs i seminariów. Ponadto, zapewnia współpracę państw w zakresie wymiany doświadczeń.

Jak podało MIiR, Polska przystępując do Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach uzyska bezpośrednie i ukierunkowane wsparcie eksperckie w procesie realizacji polityki miejskiej w Polsce, wynikającej ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz dostęp do analiz i ekspertyz z zakresu rozwoju miast i realizacji polityki miejskiej, niezbędnych dla poprawy efektywności realizacji tej polityki w Polsce.

Jedną z korzyści, na które wskazuje resort, będzie wsparcie merytoryczne i eksperckie w realizacji założeń partnerstwa Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej, dotyczące zrównoważonego kształtowania przestrzeni i rozwiązań opartych na środowisku naturalnym, którego koordynatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z władzami miasta Bolonia.

Ponadto Polska uzyska wsparcie we wdrażaniu wyników Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej ONZ, a także możliwość organizacji raz do roku Policy Lab we wskazanym zakresie.

Po akceptacji Rady Ministrów, MIiR uzgodni z EUKN EGTC treść Memorandum o Porozumieniu (MoU), które zostanie podpisane pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a dyrektorem Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach. Przyjęcie zaktualizowanej konwencji i statutu przez wszystkich członków EUKN EGTC oraz podpisanie MoU rozpocznie formalne uczestnictwo Polski w EUKN EGTC.

kic/
Opublikowano: 2019-08-14 13:08

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.