Nowy oddział. Prezydent podpisał nowelizację Prawa oświatowego

Na wniosek organu prowadzącego w szkołach będą mogły być tworzone oddziały przygotowania wojskowego – zakłada nowelizacja Prawa oświatowego.

W poniedziałek ustawa została podpisana przez prezydenta. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Nowelizacja wprowadza możliwość tworzenia nowego typu oddziałów szkolnych –oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach publicznych i niepublicznych. Utworzenie takiego oddziału będzie wymagało zezwolenia ministra obrony narodowej.

Przepisy ustawy przewidują, że warunkiem udzielenia zezwolenia będzie: zapewnienie warunków i odpowiednio wykwalifikowanej kadry do prowadzenia szkolenia realizowanego w oddziale przygotowania wojskowego; występowanie potrzeb rekrutacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w danym regionie; możliwość zapewnienia wsparcia w prowadzeniu zajęć praktycznych; pozytywna ocena dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi.

Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego będzie składał organ prowadzący szkołę, w której ma być utworzony ten oddział.

W myśl przepisów ustawy, program szkolenia realizowany w oddziale przygotowania wojskowego, organizacja i formy zajęć, a także warunki realizacji zajęć praktycznych w tego  typu oddziałach szkolnych zostaną określone w rozporządzeniu wydanym przez MON.

Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przygotowania wojskowego zostanie przeprowadzone na rok szkolny 2020/2021.

Ponadto ustawa wprowadza zmianę w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, która polega na upoważnieniu MON do określenia zakresu wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego.

aba/


Opublikowano: 2019-08-19 13:21

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.