Strażnik nie pomoże. Porawski: należy zrezygnować z uprawnień karno-skarbowych dla strażników gminnych

Samorządy sprzeciwiają się przyznaniu strażom gminnym nowych kompetencji w zakresie zwalczania tzw. „szarej strefy”. 

„Nasz wniosek jest taki, żeby zrezygnować z przepisów, które dają uprawnienia w zakresie karno-skarbowych strażom gminnym” – powiedział Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich podczas środowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dyrektor biura ZMP odniósł się w ten sposób do projektu nowelizacji ustawy kodeks karny skarbowy, który przewiduje szereg rozwiązań mających na celu zwalczanie tzw. szarej strefy.

Jednym z narzędzi, które mają w tym pomóc jest rozszerzenie katalogu niefinansowych organów postępowania przygotowawczego o Inspekcję Handlową oraz straże gminne oraz przyznanie tym organom uprawnień do prowadzenia spraw o wykroczenia skarbowe (tj. paserstwo wyrobami akcyzowymi nieoznaczonymi wymaganymi znakami akcyzy  oraz nieewidencjonowanie obrotu, w szczególności sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu).

Porawski, powołując się na informacje od komendantów straży gminnych, podkreślił, że „strażnicy nie są w stanie zrealizować tak sformułowanych uprawnień z tej racji, że generalnie mają o wiele mniejsze ustawowe uprawnienia do prowadzenia działań w stosunku do obywateli”.

Zastrzeżenia samorządów wzbudził też zapis, zgodnie z którym organem postepowania przygotowawczego ma być straż gminna, a nie strażnik gminny. „Przecież czynności ma prowadzić strażnik gminny i dotychczasowe  upoważnienia w ustawie o strażach gminnych dotyczą strażnika gminnego, a nie straży gminnej” – zauważył Porawski.

Według danych MSWiA na koniec 2017 r. funkcjonowało 490 straży (w tym 409 straży miejskich i 81 straży gminnych). Zatrudnionych w nich było łącznie 10 352 osoby, w tym 8 710 osób na stanowiskach strażniczych, a 1 642 osób na stanowiskach urzędniczych oraz na stanowiskach pomocniczych i obsługi.


mp/


Opublikowano: 2019-08-28 14:51

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.