Ma być lepiej. Samorządy w budżecie państwa na 2020 r.

Ponad 66 mld zł ma wynieść subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku; to o 9 proc. więcej niż kwota planowana na ten rok.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2020.

Udział w PIT i CIT

Rządowy scenariusz zakłada m.in., że w 2020 r. zostanie ponownie zwiększony w stosunku do bieżącego roku udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 49,93 proc. w 2019 r. do 50,01 proc. w 2020 r. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2019 r., tj. 22,86 proc.

Subwencje

Planowana na 2020 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego to 66 mld 296 mln zł, co stanowi kwotę o 9,1 proc. wyższą niż zaplanowano na 2019 r.

Część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 49 mld 736 mln zł, czyli o 8,3 proc. więcej od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2019 (45,9 mld zł).
Jak zapewnia rząd, w tej kwocie zostały uwzględnione m.in. przechodzące na 2020 r. skutki tegorocznej wrześniowej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez samorządy oraz skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r.

Wyższa będzie także część wyrównawcza subwencji ogólnej. Dla gmin zaplanowano ją w wysokości 8 mld 990 mln zł (wzrost o 9,8 proc. w stosunku do planu na ten rok), dla powiatów – 2 mld 719 mln zł (wzrost o 16,1 proc.), a dla województw 1 mld 576 mln zł (wzrost o 13,2 proc.).

Z kolei część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2020 r. została zaplanowana w wysokości 780 mln 176 tys. zł, tj. na poziomie o 11,5 proc. wyższym od zaplanowanego na 2019 r. Dla powiatów będzie to 1 mld 566 mln zł (o 13,1 proc. więcej), a dla województw 592 mln 597 tys. zł (więcej o 16,3 proc.).

Dotacje

Na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych JST oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano dla samorządów dotacje w wysokości 62,2 mld zł.

Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane będą na zadania z zakresu rodziny, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, transportu i łączności. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 60,9 mld zł, co stanowi 97,9 proc. łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

Przyszłoroczny budżet państwa jest zaplanowany bez deficytu - wydatki zostaną zrównoważone wpływami i wyniosą 429,5 mld zł. Projekt ustawy budżetowej uwzględnia limit wyznaczany przez stabilizującą regułę wydatkową oraz kryteria dotyczące deficytu nominalnego (3 proc. PKB) sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt budżetu do końca sierpnia trafi na forum Rady Dialogu Społecznego. Następnie ponownie zajmie się nim rząd, który do końca września przekaże go do Sejmu.

aba/

Opublikowano: 2019-08-28 15:39

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.