Jak najszybciej. MEN: samorządy powiny dokonać zmian w regulaminach wynagradzania nauczycieli

Samorządy powinny dokonać zmian w treści dotychczasowych regulaminów wynagradzania w możliwie najszybszym terminie – podkreśla MEN.

Zgodnie z rozporządzeniem płacowym nauczycieli od 1 września dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje również nauczycielowi opiekującemu się oddziałem przedszkolnym. W myśl przepisów jednostki samorządu terytorialnego określają wysokość dodatku z tego tytułu w drodze regulaminu wynagradzania.

„Organy prowadzące będące jednostkami samorządu terytorialnego powinny dokonać odpowiednich zmian w treści dotychczasowych regulaminów wynagradzania w możliwie najszybszym terminie” – wskazuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. „Nauczyciele opiekujący się oddziałem przedszkolnym są bowiem uprawnieni do ww. dodatku począwszy od dnia 1 września 2019 r.” - zaznacza.

Jak wyjaśnia resort, w przypadku gdyby uchwała została podjęta po 1 września, musi ona uwzględniać uprawnienie nauczycieli opiekujących się oddziałami przedszkolnymi do nowego dodatku od początku roku szkolnego 2019/2020.

„Mając na względzie, że uchwalane przez samorządy regulaminy wynagradzania będą określać wysokość dodatku funkcyjnego dla nowej grupy nauczycieli (zmierzają do realizacji uprawnień płacowych pracowników), nie ma przeszkód prawnych w zastosowaniu tego rodzaju rozwiązania legislacyjnego” – podkreśla MEN.

Z danych resortu wynika, że większość jednostek samorządu terytorialnego, kierując się orzecznictwem sądowym, już wcześniej wypłacała dodatki nauczycielom, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym.

aba/

Opublikowano: 2019-09-05 15:44

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.