Projekt UODO. "Twoje dane Twoja Sprawa" - trwa rekrutacja szkół do programu edukacyjnego UODO

Do 20 września szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w X już edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane - Twoja Sprawa". W poprzedniej edycji z programu skorzystało 335 ośrodków.

UODO zapewni uczestnikom programu materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia.

"Zaplanowano także wykłady online, podczas których eksperci UODO będą omawiali najbardziej interesujące, a jednocześnie sprawiające największe trudności interpretacyjne zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności z punktu widzenia działalności szkoły. Działania te będą stanowiły cenne źródło wiedzy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy podejmą się realizacji inicjatyw edukacyjnych" - zachęca Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Rekrutacja do programu trwa od 26 sierpnia do 20 września 2019 roku za pomocą Formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej UODO. W tym roku - inaczej niż w  poprzednich latach - dopuszczono jednak możliwość przystąpienie do Programu za pomocą w ciągu całego roku szkolnego czyli także po 20 września 2019 r.

Dyrektor szkoły lub placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli zainteresowany przystąpieniem do programu powinien wypełnić oraz wysłać formularz zgłoszenia dostępny na stronie UODO. Z kolei ośrodek doskonalenia zawodowego nauczycieli, który przystąpił do programu wskazać szkoły współpracujące, które będą realizowały program poprzez tenże ośrodek. Szkoły współpracujące z ośrodkiem mają obowiązek dokonać samodzielnego zgłoszenia poprzez formularz zgłoszenia.

UODO poinformuje placówki o zakwalifikowaniu do programu drogą mailową.

W ostatniej IX edycji programu udział wzięło ok. 2 tys. nauczycieli oraz ponad 45 tys. uczniów z 335 placówek edukacyjnych; ochronie danych osobowych i prywatności poświęcono 4 tys. lekcji. Liczba zaangażowanych w projekt placówek oświatowych była "rekordowa" - to 335 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także ośrodki doskonalenia nauczycieli. Z oferowanych w ramach programu szkoleń skorzystało 3635 nauczycieli, a ok. 2000 zaangażowało się w realizację różnorodnych inicjatyw edukacyjnych, które angażowały społeczność szkolną i środowisko lokalne.


js/Opublikowano: 2019-09-05 11:25

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.