Ulgi dla hojnych. Jak władze Częstochowy chcą podnieść poziom płac w mieście?

Na zwolnienie z podatku od nieruchomości w Częstochowie będą mogli liczyć ci pracodawcy, którzy inwestując na terenach SSE zaoferują nowozatrudnionym co najmniej 3-krotność płacy minimalnej.

Tak na ostatniej sesji zdecydowali częstochowscy radni.

Ulgi będą dostępne dla inwestorów, którzy w przypadku nowo utworzonych miejsc pracy na położonych w Częstochowie terenach specjalnych stref ekonomicznych będą oferować – na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy – wynagrodzenie równe przynajmniej 300 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

„Rozwiązanie to posłuży przyciągnięciu do Częstochowy firm oferujących jak najatrakcyjniejsze warunki zatrudnienia” – pisze częstochowski magistrat. „Obecna sytuacja na lokalnym rynku pracy – bardzo niskie bezrobocie i ogromny popyt na fachowców – sprzyja wprowadzeniu tego rodzaju regulacji. Oferowane wysokie wynagrodzenie jest bowiem jednym z najważniejszych atutów firm starających się o chętnych do pracy w sytuacji, gdy ci mogą coraz częściej wybierać wśród wielu korzystnych ofert zatrudnienia. Miejskie ulgi będą sprzyjać konkurencyjności terenów specjalnych stref ekonomicznych w Częstochowie, umacniając klimat przyjazny inwestycjom. Wpisują się też w cele miejskiego programu ,,Teraz Lepsza Praca” – chodzi w nim o zapewnienie jak największej liczbie mieszkanek i mieszkańców miasta jak najbardziej stabilnych i jak najlepiej wynagradzanych miejsc pracy, a jednocześnie dobrych perspektyw rozwoju zawodowego”.

Dotychczas o ulgi w podatku od nieruchomości mogli ubiegać się pracodawcy, którzy – tworząc miejsca pracy w specjalnych strefach ekonomicznych w Częstochowie – oferowali „na start” przynajmniej 150 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną – w swoim dotychczasowym brzmieniu – została podjęta przez Radę Miasta Częstochowy w 2015 roku. Była przedłużana już dwa razy – obecnie obowiązuje do końca przyszłego roku.

jmk/

Na podstawie: UM Częstochowa

Opublikowano: 2019-09-05 07:57

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.